CV

NAME

Surname: Nylund

Given names: Alicia Johanna

EMAIL

contact@aliciallyn.com

EDUCATION

Master of Laws, University of Helsinki, Faculty of Law, Vaasa Unit, 2014

Matriculation Examination, Jakobstads gymnasium, spring 2009

WORK EXPERIENCE

Doctoral Researcher, University of Helsinki, Faculty of Law, Vaasa Unit, 2024–2025 (Researcher Profile)

Senior Content Editor (freelance), Darts-ip/Clarivate, 2019–present

Translator, University of Helsinki, Faculty of Law, 2019–2021

Doctoral Researcher, University of Helsinki, Faculty of Law, Vaasa Unit, 2015–2019

Research Assistant, Hanken Svenska handelshögskolan, 1 June 2014–31 December 2014

Trial Reporter, HSS Media Vasabladet, 2011–2014

COMMITMENTS

Editor, Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland (JFT), 2017–2023

Literary Editor, Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland (JFT), 2016–2017

TRANSLATION EXPERIENCE from Finnish into Swedish

Swedish translation of Siviili- ja rikosprosessioikeus, book by Dan Helenius & Tuula Linna, 2024 (co-translator)

Brottsenhet vid koppleri och människohandel, article by Heikki Kallio, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 110(2) 2023, pp. 109–123

Våldtäkt: Myter och verklighet, article by Heini Kainulainen, JFT 4–5/2021, pp. 373–391

Advokaträtt, Swedish translation of Asianajajaoikeus, book by Markku Ylönen, Finnish Bar Association, Alma Talent 2021

Nordiska EU-ordförandeskap och främjande av öppenhet – Finlands EU-ordförandeskap 2019, article by Veera Kojo & Liisa Leppävirta, JFT 6/2020, pp. 758–771

Upphovsrättslig rättspraxis i Finland åren 2010–2018, part I, II and III, articles by Marcus Norrgård & Petra Sund-Norrgård & Miia-Mari Kasi, published in Defensor Legis (in Finnish) and in Nordiskt Immateriellt Rättsskydd NIR (Swedish translation), part I NIR 4/2019, pp. 450–474, part II NIR 1/2021, pp. 72–99, part III NIR 2/2021, pp. 213–237

Undersökningsåtgärder riktade mot polisen efter situationer där maktmedel använts – rättsskydds- och krispsykologiska perspektiv, article by Henri Rikander & Salla Rikander, JFT 3–4/2018, pp. 256–284

Referensskrivning i inhemska juridiska publikationer, JFT 1/2018, pp. 55–67

OTHER EXPERIENCE

Legal review of study materials in social studies in comprehensive school 7th–9th grade, Finnish National Agency for Education, autumn 2019

Legal review of Swedish translation of Kanta 4 (textbook, 250 pages) for upper secondary education, Schildts & Söderströms, autumn 2018–spring 2019

LANGUAGE SKILLS

Swedish – native

English – excellent professional proficiency

Finnish – full professional proficiency

Danish – full professional proficiency

Norwegian – full professional proficiency

French – professional proficiency

German – professional proficiency

Icelandic – limited professional proficiency

COMPUTER SKILLS
  • Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Teams, Outlook)
  • Adobe Acrobat Reader Pro DC
  • Lightroom & Photoshop
  • WordPress
HOBBIES
  • Photography and photo art
  • Painting
  • Outdoor life and nature
PUBLICATIONS

Norrgård, Marcus & Nylund, Alicia: The Balance between Two National Languages and Challenges of Bilingualism in Legal Education in Finland, paper for AIDC – IACL (International Academy of Comparative Law), XXth International Congress of Comparative Law in Fukuoka, Japan 22–28 July 2018, shorter version published as Bilingual Legal Education in Finland, in Bilingual Study and Research: The Need and the Challenges (ed. Etcheverry Estrázula N.), Springer 2022, pp. 125–129

Publications related to the research project The Inner and Outer Limits of Patent Protection (PatLim) at Hanken School of Economics

Norrgård, Marcus & Nylund, Alicia: The Requirements for Preliminary Injunctions in the Unified Patent Court’, article in the anthology Transitions in European Patent Law: Influences of the Unitary Patent Package (eds Ballardini R. M., Norrgård M., Bruun N.), Kluwer Law International 2015, pp. 189–206

Norrgård, Marcus & Nylund, Alicia: UPC-processen och dess särdrag – en jämförelse med marknadsdomstolen i Finland, article in Nordiskt Immateriellt Rättsskydd NIR 4/2014, pp. 309–323

Last updated 13 May 2024