About

Curious about me?

Well, my name is Alicia Nylund, some people also call me Ally. I live on the west coast of Finland in the region Ostrobothnia, more precisely in the beautiful city of Vaasa near the sea, but I am originally from Jakobstad. I have a Master’s degree in Law from the University of Helsinki/Vaasa Unit of Legal Studies, and I am currently conducting doctoral studies in intellectual property law/copyright law. 

Nyfiken på att veta vem jag är?

Mitt namn är Alicia Nylund, men jag lystrar även till smeknamnet Ally. Jag bor på Finlands västkust i landskapet Österbotten, närmare bestämt i den vackra staden Vasa nära havet, men ursprungligen kommer jag från Jakobstad. Jag har en magisterexamen i juridik från Helsingfors universitet/Juridiska utbildningen i Vasa och i nuläget bedriver jag studier för doktorsexamen i immaterialrätt/upphovsrätt.

My true passion(s) in life are writing, photography and (photo)art. I love spending time in nature and near the sea, which is where I find inspiration and harmony.

Mina sanna passioner i livet är skrivande, fotografering och (foto)konst. Jag älskar att tillbringa tid i naturen och nära havet, där jag finner inspiration och harmoni.

I also love cats and I live together with my furry friend called Esmeralda. Esmeralda was born in spring 2019 and is a mixed breed of Maine Coon, Norwegian Forest Cat, Bengal Cat and moggy (farm cat). 

Jag älskar även katter och jag bor ihop med en lurvig filur vid namn Esmeralda. Esmeralda föddes våren 2019 och är en blandras av Maine Coon, norsk skogkatt, bengal och vanlig bondkatt.

On this website I connect the different interests of mine and at the same time the website serves as a bridge between me and the rest of the world (well, at least the rest of cyberspace). All photos are taken by me, unless otherwise stated.

På denna webbplats förenar jag mina olika intressen och samtidigt fungerar webbplatsen som en bro mellan mig och resten av världen (nåja, åtminstone resten av cyberrymden). Alla foton är tagna av mig, om inte annat anges.