About

This page contains advertising for my business

Denna sida innehåller reklam för mitt företag

Curious about me?

Well, my name is Alicia Nylund, some people also call me Ally. I live on the west coast of Finland in the region Ostrobothnia, more precisely in the beautiful city of Vaasa near the sea, but originally I am from Jakobstad. I have a Master’s degree in Law from the University of Helsinki, Vaasa Unit of Legal Studies. I am a professional legal translator, currently employed at the University of Helsinki, Faculty of Law. I am also a freelance analyst at Darts-ip.

Nyfiken på att veta vem jag är?

Mitt namn är Alicia Nylund, men jag lystrar även till smeknamnet Ally. Jag bor på Finlands västkust i landskapet Österbotten, närmare bestämt i den vackra staden Vasa nära havet, men ursprungligen kommer jag från Jakobstad. Jag har en magisterexamen i juridik från Helsingfors universitet, juridiska utbildningen i Vasa. För närvarande är jag anställd som översättare vid Helsingfors universitet, juridiska fakulteten. Jag arbetar även som analytiker på frilansbasis hos Darts-ip.

ADVERTISEMENT: I am a ‘legal textpert’, i.e. I professionally edit, proofread (language check) and translate (mostly Finnish and English into Swedish) texts, articles and scholarly works, mainly in the legal field. The price of services is based on the type of work or text, difficulty level and the time invested. For more information, please send a request to contact@aliciallyn.com.

REKLAM: Jag är en “juridisk textpert”, dvs. jag sysslar med professionell redigering, korrekturläsning, språkgranskning och översättning (mestadels finska och engelska till svenska) av texter, artiklar och vetenskapliga arbeten, huvudsakligen inom juridik. Tjänsternas pris baserar sig på typen av arbete eller text, svårighetsgrad och tidsåtgång. För mer information vänligen skicka en förfrågan till contact@aliciallyn.com.

My true passion(s) in life are writing, photography and (photo)art. I love spending time in nature and near the sea, which is where I find inspiration and harmony.

Mina sanna passioner i livet är skrivande, fotografering och (foto)konst. Jag älskar att tillbringa tid i naturen och nära havet, där jag finner inspiration och harmoni.

I also love cats and I live together with my furry friend called Esmeralda, who appears on the blog occasionally. Esmeralda was born in spring 2019 and is a mixed breed of Maine Coon, Norwegian Forest Cat, Bengal Cat and moggy (farm cat). You can also follow Esmeralda on Instagram @esmeraldasescapades.

Jag älskar även katter och jag bor ihop med en lurvig filur vid namn Esmeralda, som allt emellanåt förekommer på bloggen. Esmeralda föddes våren 2019 och är en blandras av Maine Coon, norsk skogkatt, bengal och vanlig bondkatt. Ni kan också följa Esmeralda på Instagram @esmeraldasescapades.

On this website I connect the different interests of mine and at the same time the website serves as a bridge between me and the rest of the world (well, at least the rest of cyberspace). I hope you will enjoy reading the blog and watching the photos (all taken by me unless otherwise mentioned)!

På denna webbsajt förenar jag mina olika intressen och samtidigt fungerar webbsajten som en bro mellan mig och resten av världen (nåja, åtminstone resten av cyberrymden). Jag hoppas att ni kommer att gilla att läsa bloggen och beskåda fotografierna (som alla är tagna av mig om inget annat anges)!