Home Sight In Christmas Light

Christmas is almost here now, but actually the spirits of Christmas and the decorations thereto came already in November to my apartment in Vaasa. Christmas decorating is all about creating a cosy atmosphere, if you ask me, and this is the result of my interior styling in Vaasa this year. I seldom make radical changes; instead, I vary details such as textiles and decorations of the season. I added red as a warming accent colour to the otherwise rather neutral colour palette. As usual I have lots of lanterns and candles (both battery-powered and seasonal scented candles) as well as a few pieces of whacky-tacky Christmassy kitsch – but no hideous gnomes, just chubby and cheerful buddies. I also like to bring in nature in various forms. Nevertheless, I like the overall impression to be harmonious, coherent and well thought-out. Old-fashioned style rather than glimmering golden bling-bling (there is enough of the last mentioned at my parents’ place in Jakobstad, but then again, variety is the spice of life) and absolutely no hysterically twinkling neon lights!

Julen är nästan här nu men faktum är att den knackade på dörren och klev in med allt pynt redan i november i min lägenhet i Vasa. Julpyntning handlar om att skapa en mysig stämning, om ni frågar mig, och här är resultatet av årets julinredning i Vasa. Jag gör sällan radikala förändringar, i stället varierar jag detaljerna såsom textilier och dekorationer efter säsong. Jag adderade rött som en värmande accentfärg till det i övrigt rätt så neutrala färgschemat. Som vanligt har jag massor med lyktor och ljus (både batteridrivna och juliga doftljus) samt en gnutta lustigt kitschigt julpynt – men inga hiskeliga tomtar, bara knubbiga och gladlynta gubbar. Jag gillar också inslag av natur i olika former. Dock vill jag att helhetsintrycket ska vara harmoniskt, enhetligt och väl genomtänkt. Mer gammaldags stil än gull och lull-lull (det finns tillräckligt av det sistnämnda hos mina föräldrar i Jakobstad, fast omväxling förnöjer visserligen) och absolut inga hysteriskt blinkande neonljus!

However, when it comes to home-made greeting cards, I usually go all in with the glittery stuff. This year I came up with a simple yet sparkling Christmas tree design.

När det gäller hemgjorda julkort blir det däremot oftast storslam med glimmer och glam. I år knåpade jag ihop en enkel men ändå gnistrande julgransdesign.

Last but not least, the balcony in wintry style (see previous post for pictures of the balcony in daylight). I can almost hear the jingling bells when I look outside my window!

Sist men inte minst, balkongen i vinterskrud (se föregående inlägg för bilder av balkongen i dagsljus). Jag kan nästan höra bjällerklangen när jag tittar ut genom fönstret!


Happy Holidays!

Trevlig julhelg!

 

Winter White Scene In Between

Hello from Winter Wonderland! Ever since I was a child I have dreamed of creating a magical winter scenery and to have a mansion filled with Christmas decorations, creative crafts like Advent calendars for the children, home-made festive food and goodies, and lots of cosy lights, of course. Well, that dream did not come true this year either, but nevertheless it was with great enthusiasm I decorated my lovely glazed-in balcony for Christmas and the winter season. 

I wanted the overall look to resemble the illustrations in the children’s books by Elsa Beskow – I love them! In other words, I like the old-fashion rustic look with the addition of modern lighting (fairy lights and battery-powered candles) and kitschy cute details. I also like winter outdoor activities, hence the kick sled, ice skates and skis. Normal people have those kind of things stored away but I use them for interior decorating as well. However, the skis are not mine since I use modern fiberglass skis, but when it came to interior decorating, I needed something else. So as usual, I went on a treasure hunt in Dad’s garage and came back with this lovely pair of wooden skis with great sentimental value (the skis are about fifty years old – it is not all bad to have eldery parents).

Last but not least, I have finally got a Christmas tree of my own. The tree is artificial yet very natural-looking. I decorated the tree with glittery snow white and glistening silver grey baubles, stars, pinecones and snowflakes. I think it is more of a winter tree than a pure Christmassy one, and that goes for the rest of the balcony interior as well.

Stay tuned for the balcony in ‘cosy light in night’ mode and more pictures of my Christmas decorated flat!


Hej från min vackra vita vintervärld! Ända sedan jag var liten har jag drömt om att skapa ett sagolikt vinterlandskap och ha en herrgård att fylla med julpynt, kreativt pyssel som t.ex. adventskalendrar till barnaskaran, hemgjord festmat plus annat smått och gott samt mysbelysning i varenda vrå såklart. Nu gick inte den drömmen i uppfyllelse i år heller, men i vilket fall som helst var det med stor entusiasm som jag inredde min inglasade balkong inför julen och vintersäsongen. 

Jag ville att inredningen skulle påminna om illustrationerna i barnböckerna av Elsa Beskow – jag älskar dem! Med andra ord gillar jag gammaldags allmogestil med inslag av modern belysning (ljusslingor och batteridrivna ljus) och kitschiga gulliga detaljer. Jag gillar även vintriga utomhusaktiviteter, därav sparken, skridskorna och skidorna. Normalt folk förvarar sådana saker i förråd men jag använder dem som inredningsdetaljer utöver det egentliga ändamålet. Skidorna är dock inte mina, jag stakar mig fram på (relativt) moderna glasfiberskidor, men för inredningen behövde jag något annat. Som vanligt gick jag på skattjakt i pappas garage och fyndade dessa vackra träskidor med högt affektionsvärde (skidorna är sisådär femtio år gamla – ibland är det inte så dumt att ha ålderstigna föräldrar).

Sist men inte minst har jag äntligen skaffat mig en egen julgran. Granen är konstgjord men har ett väldigt naturtroget utseende. Jag klädde granen med glittriga snövita och glänsande silvergråa kulor, stjärnor, kottar och snöflingor. Jag ser det mer som ett vinterträd än en julgran och detsamma gäller för balkonginredningen som helhet. 

Håll ögonen öppna för inom kort får ni se balkongen i kvällsbelysning och fler bilder av min julpyntade lya!

 

Home Sight In Autumn Light

Same same but different, this is how I have decorated my flat in autumn:

  • Warm accent colours. I have noticed that (mustard) yellow is very trendy this autumn, but honestly, I do not follow trends in interior decorating or fashion for that matter (and those curtains and pillow cases are old stuff anyway). I like to bring in the seasonal colours of nature and decorate according to personal preference, whether trendy or not.
  • Nature love in artificial form. If I had a cottage with a garden of my own, I would use various natural materials for decorative purpose, but this will do for now (the pinecones and twigs are real, though). I have made the pumpkins myself by using papier-maché technique – it was great fun, so perhaps I will make a few more.
  • Lots of cosy lights (mostly battery-powered), both inside and outside on the (glazed-in) balcony. The neighbours must think I am totally crazy. Haha, no, they said it looks really nice actually.

October is here and I have busy days ahead: courses related to my doctoral studies, teaching, administration, editing of journals (yup, in plural form), expert assignment, and on top of it all, thesis writing. First there is nothing and then everything happens at the same time. Well, at least I can beaver away in a nice-looking home-office with a wonderful view.


Lika men ändå olika, såhär har jag höstpyntat i lägenheten:

  • Varma accentfärger. Jag har noterat att (senaps)gult är den stora trenden i höst, men ärligt talat följer jag varken inrednings- eller modetrender (och dessa gardiner och kuddöverdrag är inte köpta i år heller). Jag gillar att ta in naturens årstidsfärger samt att inreda enligt personliga preferenser, oavsett om de är trendiga eller inte.
  • Naturkärlek i konstgjord form. Om jag hade en egen stuga med trädgård skulle jag använda olika sorters naturmaterial i dekorativt syfte, men detta får duga tillsvidare (kottarna och kvistarna är dock äkta). Pumporna har jag tillverkat själv i papier-maché – urkul, så kanske gör jag några fler (finns viss risk för att det slutar med en styling à la “Paprikahuset” i Sverige, fast med pumpor, hehe).
  • Massor med mysbelysning (mestadels batteridriven), både inomhus och ute på balkongen (visserligen inglasad). Grannarna tror nog att jag är helgalen. Haha, nä, de sa faktiskt att det ser riktigt fint ut.

Oktober är här och jag har fullt upp en tid framöver: kurser som ingår i mina doktorandstudier, undervisning, administration, redigering av tidskrifter (jodå, i plural), expertuppdrag, och så en avhandling att skriva utöver allt detta. Typisk ketchupeffekt. Nåja, åtminstone kan jag knoga på i ett snyggt hemmakontor med en underbar utsikt.

 

Home Sight In Summer Light

 

Brace yourselves, because this is going to be a long blog post, but here they are finally, the interior pictures as promised. Already at first sight, I could tell that this flat would be perfect for me and my interior taste. I really like the open construction plan and the large windows fronting the sea, which makes the flat seem much bigger than it is.

Var beredda på ett långt inlägg för här kommer de äntligen, interiörbilderna som utlovat. Redan vid första anblick visste jag att denna lägenhet vore perfekt för mig och min inredningssmak. Jag gillar verkligen den öppna planlösningen och de stora fönstren som vetter mot havet, vilket gör att lägenheten verkar större än den är.

I would describe my interior decorating style as a mix of shabby chic, romantic country design with a French twist and kitschy details. I like wooden furniture in white – modern design and plastic pieces of furniture do not enter my home! Regarding the colour scheme, I keep it neutral in white, black, grey and beige so that the general impression becomes harmonious, but I add one or two accent colours, depending on the season.

Jag skulle beskriva min inredningsstil som en blandning av shabby chic, lantlig romantisk med en fransk tvist och kitschiga detaljer. Jag gillar vita trämöbler – modern design och plastiga möbler kommer inte över tröskeln till mitt hem! Vad gäller färgschemat håller jag mig till neutrala toner i vitt, svart, grått och beige för ett harmoniskt helhetsintryck, men jag adderar en eller två accentfärger, beroende på säsong.

The ivy plants have gone crazy over the years, but I like it lush and green! In addition, ivy is a great houseplant, especially for people struggling with allergies and asthma, since ivy improves the indoor air quality.

Murgrönorna har blivit helt vildvuxna med åren men jag gillar frodig grönska! Dessutom är murgröna en optimal inomhusväxt, speciellt för personer med allergier och astma, eftersom murgröna bidrar till en bättre kvalitet på inomhusluften.

The same goes for my flamingo flower, it is huge! As you can see, I have not thrown out the TV yet, although I seldom use it nowadays, I usually end up watching series on my laptop or iPad instead. I had been thinking about getting a couch before I moved here, but luckily I did not. After all, I am not a couch-potato, haha. Moreover, I can easily turn the bed into a couch and move the TV, should it become necessary, because there are actually two TV sockets in this flat.

Samma sak med flamingoblomman, den har blivit enorm! Som ni ser har jag inte slängt ut tv:n än, fastän jag sällan använder den numera, det slutar alltid med att jag använder laptopen eller iPaden för att titta på serier. Jag hade funderat på att skaffa en soffa innan jag flyttade hit, men lyckligtvis gjorde jag aldrig slag i saken. Jag är ändå ingen soffpotatis, haha. Vidare kan jag enkelt göra sängen till en soffa och flytta tv:n vid behov, eftersom det faktiskt finns två tv-uttag i den här lägenheten.

I prioritise storage instead, which is crucial when one lives in a quite small apartment. Therefore, I absolutely love the built-in wardrobes and cupboards in the entryway and bedroom, now we are talking good Feng Shui! No clothes and shoes lying around, disturbing the harmony or the energy flow – et voilà – the home looks immediately neat and clean. I really cannot stand chaotic environments and messy rooms.

Jag prioriterar förvaringsplats istället, vilket är väsentligt när man bor i en ganska liten bostad. Därför älskar jag de platsbyggda garderoberna och skåpen i hallen och sovrummet, här snackar vi bra feng shui! Inga kläder eller skor som ligger framme och stör harmonin eller energiflödet – et voilà – hemmet ser genast snyggt och städat ut. Jag tål verkligen inte kaotiska miljöer och stökiga rum.

Cabinet styling. I DO have books, but not exposed as they do not match the rest of the interior. Yes, I am totally serious and you may call me superficial – but hey, it is me who lives here. Otherwise I am a nice person, hehe.

Skåppynt. Jag äger nog böcker minsann men jag har dem inte framme till beskådan då de inte matchar resten av inredningen. Jodå, jag är helt seriös och kalla mig ytlig om ni vill – men hej, det är jag som bor här. Annars är jag en trevlig person, hehe.

The entryway corner. The door to the right is the inner front door and the door to the left leads to…

Hallhörnan. Dörren till höger är den inre ytterdörren och dörren till vänster leder till…

…the bathroom or the ‘home spa’. Fresh, light and spacious! Not visible in this picture is a cabinet to the right and next to it there is room for a small washing machine, but the laundry corner is not completed yet (i.e. I need to get that washing machine first).

…badrummet eller mitt “hemmaspa”. Fräscht, ljust och gott om svängrum! På bilden syns inte skåpet som finns till höger samt tvättmaskinsutrymmet, men tvätthörnan är inte färdig ännu (dvs. jag måste skaffa den där tvättmaskinen först).

Bathroom details with a natural touch (although that orchid branch is artificial but decorative still).

Badrumsdetaljer med naturlig prägel (fast orkidékvisten är konstgjord, men lika dekorativ för det).

Wooden details add warmth to the cold sleek tile, which creates balance between the different elements.

Trädetaljer adderar värme till det kalla kaklet, vilket skapar balans mellan de olika elementen.

Another bathroom essential: an orchid plant.

En annan nödvändighet i badrummet: en orkidéväxt.

Some people have a bar trolley but I have a bath trolley instead (I have no use for the first mentioned since I do not drink alcohol). There is no way I would manage with teeny-tiny shower shelfs, not with my hoard of bottles of shower gel, scrub, soap etc. I do not use all of them at once, of course, but you know, variety is the spice of life (and no, I am not sponsored, I just happen to prefer certain French shower and bath products). However, I thought the trolley looked a bit plain and dull, thus it needed some styling and decorating.

Somliga har en drinkvagn men jag har en duschvagn istället (jag har ingen användning för det förstnämnda i och med att jag inte dricker alkohol). Det finns inte en chans att jag skulle klara mig med pyttesmå duschhyllor, inte med min arsenal av duschtvål. Jag använder förstås inte allt på en och samma gång, men ni vet, omväxling förnöjer (och nej, jag är inte sponsrad, jag råkar bara föredra vissa franska dusch- och badprodukter). Jag tyckte dock att vagnen såg aningen trist ut och behövde piffas upp, så där satt jag som Ernst Kirchsteiger och knåpade med hampasnöre.

For the complete luxury spa experience, there is also a small sauna. Perfect for my hair treatment sessions, and perhaps I should take up bikram yoga as well, haha.

För den kompletta lyxiga spaupplevelsen finns det en liten bastu också. Perfekt när jag gör hårinpackningar, och kanske borde jag även börja utöva bikram yoga, haha.

Now we are back in the entryway. As you can see, I have placed my desk fronting the balcony. I know you should not sit with your back against doorways according to Feng Shui experts, but come on, it would be a shame to not take advantage of the sea view for contemplation when taking micro pauses during periods of continuous computer use.

Nu är i tillbaka i hallen. Som ni ser har jag placerat skrivbordet borta vid fönstret mot balkongen. Jag vet att man enligt feng shui-experter inte ska sitta med ryggen mot dörröppningar, men kom igen, det vore ju en skam att inte utnyttja havsutsikten för kontemplation under mikropauser när man suttit och stirrat på datorskärmen en längre stund.

The beautiful wooden barrel that I excavated from my parents’ garage fits in perfectly. I would like to have a matching sailor’s chest. Perhaps I should take a second look in that pile of rubbish in the garage…

Den vackra trätunnan som jag grävde fram ur föräldrarnas garage passar in perfekt. Jag skulle vilja ha en matchande sjömanskista. Månne jag borde ta ytterligare en titt i högen med skräp i garaget…

The kitchen in grey shades…

Köket i gråa toner…

…with details in black and white…

…med detaljer i svart och vitt…

…and a smidgen of trendy marble pattern.

…och en gnutta trendigt marmormönster.

I like this construction of a hole in the wall.

Jag gillar den här konstruktionen med ett hål i väggen.

My cosy bedroom.

Mitt mysiga sovrum.

The sliding door goes along well with the open construction plan and prevents the feeling of claustrophobia.

Skjutdörren passar bra in i den öppna planlösningen och gör att rummet inte känns klaustrofobiskt.

Finally, I have a whole wall of built-in wardrobes in the bedroom! It is almost as good as a walk-in closet that I am dreaming of having one sweet day. It is so much easier to plan my outfits when everything is organised and I can hang up pieces of clothes while I am rummaging around in search for matching shoes and accessories. However, I must admit that my style (outfits, hair, makeup) was appalling until I was about twenty-five years old – luckily something has improved over the years!

Äntligen har jag en hel vägg med platsbyggda garderober i sovrummet! Det är nästan lika bra som att ha en walk-in closet, vilket jag drömmer om att ha en vacker dag. Det är så mycket enklare att planera mina outfits när allt är organiserat och jag kan hänga upp plagg medan jag rotar runt i jakt på matchande skor och accessoarer. Dock måste jag erkänna att min stil (klädkombinationer, hår, sminkning) var helt förfärlig ända till tjugofemårsåldern – tur att någonting har blivit bättre med åren!

I love waking up and falling asleep to…

Jag älskar att vakna upp och somna till…

…a view like this.

…en utsikt i stil med denna.

Last but not least: the balcony. I love that it is square-shaped, so much cosier and easier to decorate! The curtains can easily be pulled apart and together as they are hung up with just wires and hooks. The neighbours have sun-blinds and regular sunshades, but I prefer transparent curtains with glittering threads for a snug look. This is a very sunny place, but luckily mostly late in the afternoon and evening, which suits me perfectly since I am an evening person.

Sist men inte minst: balkongen. Jag gillar att den är kvadratformad, så mycket mysigare och lättare att dekorera! Gardinerna kan lätt dras ifrån och ihop eftersom de är upphängda på bara vajrar och krokar. Grannarna har persienner och vanliga solskydd, men jag föredrar genomskinliga gardiner med glittertrådar för en mer ombonad känsla. Detta är en väldigt solig plats, men lyckligtvis mestadels sen eftermiddag och kvällstid, vilket passar mig perfekt då jag är en kvällsmänniska.

Yup, I kind of have a thing for cute little kitschy stuff. While most of the neighbours keep it simple with a table, two chairs and one or two pots of flowers, I go all in with the knick-knacks (but I draw the line at dreadful garden gnomes). Not to mention fairy lights and lanterns (with battery-powered candles) when the darkness returns after summer. Well, each to their own!

Jodå, jag har dille på små söta kitschiga prylar. De flesta grannarna tycks köra en enkel stil med ett bord, två stolar och en eller två blomkrukor, medan jag däremot fyller hela balkongen med krimskrams (men gränsen går vid hiskeliga trädgårdstomtar). För att inte tala om ljusslingor och lyktor (med batteridrivna ljus) när mörkret återvänder efter sommaren. Nåja, var och en med sitt!

Ah, I love the golden sunset light!

Åh, vad jag älskar solnedgångens gyllene ljus!

In the daytime when the sun is brightly shining, a small and easily removable parasol provides shade.

Dagtid när solen gassar ger ett litet och lättflyttat parasoll skugga.

Ferry o’clock and all is well!

Skepp ohoj vad skoj!


That was all I had to show you this time. I hope that it was not too exhausting to scroll through this post. Speaking of strains, it is Monday and people are returning from their summer vacation, so I guess it is time to turn on work mode now. I am not exactly talking about getting a fresh start in autumn, but I hope that I will find that flow again.

So long folks!

 

Det var allt jag hade att visa er för den här gången. Jag hoppas att det inte var alltför mödosamt att scrolla igenom detta inlägg. Apropå prövningar, det är måndag och folk börjar återvända från sommarsemestern, så jag antar att det är dags att ta itu med arbetet på riktigt nu. Jag syftar inte direkt på en nystart till hösten, men jag hoppas att jag får uppleva känslan av att ha flyt igen.

Ha det bra gott folk!

 

Xmas Pix Mix

 

Like all fairy tales, this one about Christmas must come to an end and consequently, here are the last pictures (with caption) from the celebrations at my childhood home:

Liksom alla sagor har även denna om julen ett slut och här kommer således de sista bilderna (med bildtext) från julfirandet i barndomshemmet:

Faith, hope and love – the traditional symbols of my hometown Jakobstad.

Tro, hopp och kärlek – snudd på obligatoriskt i fönstret om man bor i Jeppis.

I have had many paper stars in different shapes and sizes in my childhood room throughout the years, but this big red one is absolutely the most beautiful!

Jag har haft många pappersstjärnor i olika skepnader och storlekar genom åren i mitt gamla flickrum, men denna stora röda är absolut den vackraste!

I know that amaryllis, the common Christmas flower, can go sky-high but look at these orchids that Mum bought earlier in November – they are huge! So this year there was simply no room for the traditional amaryllis and poinsettia flowers that we usually have in the kitchen window for Christmas.

Jag vet att amaryllis, den vanliga julblomman, kan skjuta skyhögt i höjden, men titta på dessa orkidéer som mamma köpte tidigare i november – de är enorma! Så i år fanns det helt enkelt inte plats för de traditionella amaryllisarna och julstjärnorna som vi vanligtvis har i köksfönstret till jul.

However, as always, this old Christmas poster picturing an illustration by the Swedish artist Curt Nyström (son of the famous Christmas greeting card illustrator Jenny Nyström who created the image of ‘jultomten’, the Swedish/Scandinavian version of Santa Claus) is put up in the kitchen. I love the serene, moonlit wintry scenery!

Som alltid är dock denna gamla plansch uppsatt i köket. Den föreställer en illustration av den svenske konstnären Curt Nyström (son till den berömda julkortsillustratören Jenny Nyström som skapade bilden av den svenska/skandinaviska jultomten). Jag älskar det fridfulla, månbelysta vinterlandskapet!

Everything that glitters is gold, if you ask Mum.

Allt som glimmar är guld, om man frågar mamma.

‘Hark, the herald angels sing…’ Well, this angel does not sing but she plays Christmas carols as there is a music box inside her. My cat used to think she was really annoying, haha!

“Lyss till änglasångens ord…” Nu sjunger visserligen inte den här ängeln men spelar julsånger gör hon, eftersom det finns en speldosa inuti henne. Min katt brukade tycka att hon var väldigt irriterande, haha!

We had some mulled wine with gingerbread biscuits and cheese platter…

Det vankades glögg med pepparkakor och ostbricka…

…and some home-baked goods…

…och hembakt dopp till julkaffet…

…and some Christmas food, of course. Frankly speaking, I am not particularly fond of traditional Finnish/Swedish Christmas food, like rice pudding, herring, stockfish, ribs, ham and heavy gratins – except for my home-made carrot gratin that actually has the fresh taste of carrot unlike that mass-produced mash sold at the grocery store. However, this was some of the more traditional home-made food served at our table: ham with green peas; ruby red juicy pomegranate; boiled potatoes; apple slices fried in butter, honey and cinnamon; and carrot gratin as previously mentioned.

…samt julmat förstås. Uppriktigt sagt är jag inte särskilt förtjust i traditionell julmat såsom risgrynsgröt, sill, lutfisk, revbenspjäll, julskinka och mastiga lådor och gratänger – med undantag för min hemgjorda morotslåda som faktiskt har en fräsch smak av morot till skillnad från det där massproducerade joxet som säljs i mataffären. Hur som helst fanns det en del traditionella inslag på det hemgjorda julbordet: julskinka med gröna ärter; rubinröda saftiga granatäppelkärnor; kokt potatis; äppelskivor stekta i smör, honung och kanel; gräddsås; samt morotslåda som tidigare nämnt.

This was more to my taste: saffron-flavoured couscous with black olives and green peas along with a salad consisting of frillice lettuce, salad cheese, clementine, pomegranate, grapes and roasted walnuts.

Detta var mer i min smak: couscous smaksatt med saffran, blandad med svarta oliver och gröna ärter samt en sallad bestående av krispsallad, salladsost, clementin, granatäpple, vindruvor och rostade valnötter.

 


That was all I have to share with you. I hope that these blog posts about Christmas were not too much for you to cope with, it would be rather dreadful if you turned into Grinchen because of my blog, hehe. I promise that things will return to normal from now on when the grey everyday life begins again. Now, with that said, it is time to wrap things up and go back to Vaasa.

So long folks!

 

Det var allt jag har att dela med mig av. Jag hoppas att alla dessa julrelaterade blogginlägg inte har varit mer än vad ni mäktar med, för det vore ju förfärligt om ni förvandlades till Grinchen p.g.a. min blogg, hehe. Jag lovar att julen inte varar ända till påsken, utan det blir nog bloggfasta här framöver när den grå vardagen åter tar vid. Med det sagt är det dags att knyta ihop säcken och styra kosan tillbaka mot Vasa.

Ha det bra gott folk!