Glee Of Christmas Tree

The Christmas festivities are over but the Christmas tree is still standing, luckily. As usual, it is decorated in glimmering gold, silver and red. The tree in question is a locally grown spruce and it smells wonderful! It took me about three hours to decorate the tree, and that does not include the time Dad spent on getting the tree standing – more importantly, standing upright – and stabilised. Oh dear, I am beginning to understand why people have artificial trees for Christmas and I am thinking about getting one myself in Vaasa for future Christmas seasons. Still, a real living Christmas tree does have its charm!


Julhelgen är över men än står julgranen så grön och grann i stugan, lyckligtvis. Som vanligt är granen pyntad i glittrande guld, silver och rött. Granen ifråga är lokalt odlad i Esse (tredje året nu som vi har köpt gran av samma odlare – stamkund i dubbel bemärkelse, haha) och den doftar underbart! Det tog mig cirka tre timmar att klä julgranen och då har jag inte räknat med tiden som pappa lade ner på att få granen att stå – framför allt att stå rak – och få den stabiliserad. Det är nästan så jag börjar se fördelarna med att ha en konstgjord julgran och jag har för avsikt att skaffa en sådan själv i Vasa för framtida jular. Fast en äkta levande gran har ju sin charm!

Homestead Of Gingerbread

It is Christmas Day and the candles are lit, likewise in the little house of gingerbread. Not the most spectacular house ever seen but it is made from scratch and it smells heavenly Christmassy! This year I also made a Christmas tree of gingerbread, since I had plenty of dough left from the double batch I made in case one or two of the house parts would not bake well. 

From a little house to another, stay tuned and do not overindulge in festive foods and sweet treats, because I have got more to show you!

Have a joyful Christmas Day!

 


Nu är fröjd uti vart hus med julegröt och juleljus samt eld uti var spis, även i det lilla pepparkakshuset juldagen till ära. Det är inte det mest spektakulära hus som någonsin skådats men det är hemgjort från grunden och doftar (l)ju(v)ligt! I år blev det också en pepparkaksjulgran, eftersom jag hade en massa deg över då jag hade gjort dubbelsats ifall någon av husdelarna inte skulle gräddas bra.

Från ett litet hus till ett annat, håll utkik och hamna inte i matkoma eller sockerchock för jag har mer att visa!

Ha en fröjdefull juldag!

 

Elves Greet On Snowy Sheet

It is the last week before Christmas and the last chance to send your greetings if you have not done it already! Above you see the greeting cards I made earlier for this Christmas. I had some difficulty deciding on the design, and so I ended up using my so-called PPP (print and paste a photo) technique. Sometimes it comes in handy to have a quite comprehensive archive of landscape and nature photos.

Det är sista veckan före jul och sista chansen att skicka julhälsningar om ni inte har gjort det redan, onsdag 20.12 är absolut sista dagen att posta julkort inrikes! Ovan ser ni årets julkort som jag knåpade ihop och skickade iväg förra veckan. Jag hade svårt att bestämma mig i fråga om designen, vilket slutade med att jag grävde fram ett foto som jag printade ut och så lite “klipp och klistra” ovanpå det. Ibland är det bra att ha ett ganska omfattande arkiv med landskaps- och naturfoton.

Same harbour with weather-beaten sheds, although from a different angle. It was not as wintry and snowy last weekend as when I took the photo I used for the cards, but still peaceful in the dusky light.

Samma hamn med väderbitna skjul, fast från en annan vinkel. Det var inte lika vintrigt och snöigt i helgen som då jag knäppte fotot som jag använde till julkorten, men ändå fridfullt i skymningsljuset.


The holidays are coming up and the halls are (almost) decked, not with boughs of holly, but with a glistening Christmas tree and traditional decorations. I still have some baking and decorating left to do at my parents’ place where I will be spending Christmas, but first I have some ordinary work to finish before I ‘strike the harp and join the chorus’, fa-la-la-la, la-la-la-la.

Happy holidays!

 

Julen står för dörren – eller rentav i farstun – och hemmet är (nästan) färdigpyntat med julgran så grön och grann samt traditionella dekorationer. Jag har ännu det sista julbaket och julstöket kvar att ta itu med hemma hos föräldrarna i Jeppis där jag kommer att tillbringa julhelgen, men först väntar lite vardagsknog innan julfriden sänker sina vingar och jag slår upp (den visserligen inte så snöiga) porten på vid gavel för att släppa in julen som knackar på – eller är det månne tomten? *blink*

Fridfull juletid!

 

Scent Of Advent

What is this? Latte art by a shaky barista? No, it is gingerbread dough in the making!

Freshly baked gingerbread biscuits – the scent of Advent!

It is time to bring out the Advent candlestick, a relic from the 1990s (I made it in woodworking class in school when I was nine years old). Simple design, but it matches my interior decoration style perfectly (and the nostalgic value is high)!


The Advent season is finally here and the first candle has been lit. An annual tradition of mine is to make gingerbread for the first Sunday of Advent, and this year was no exception. Nowadays I double the batch so that Granny too (who has recovered remarkably well from the falling accident she had two months ago) can enjoy home-made gingerbread. She used to bake a lot herself, but not anymore; she is 90 years old, after all.

After Sunday comes Monday – no exceptions there either – and so, with biscuit crumbs in the corner of my mouth, I am rolling up my sleeves instead of rolling out dough because I have case summaries to write for my doctoral thesis.

Have a great week!

 

Adventstiden är äntligen här och det första ljuset har tänts. En årlig tradition som jag har är att baka pepparkakor till ”lillajul” och första advent, och detta år utgjorde inget undantag. Numera bakar jag dubbelsats så att även farmor (som har återhämtat sig anmärkningsvärt bra efter fallolyckan för två månader sedan) kan njuta av hembakade pepparkakor. Hon bakade mycket själv förut, men inte längre, hon är 90 år gammal trots allt.

Efter söndag kommer måndag – inga undantag där heller – och således med kaksmulor i mungiporna kavlar jag upp ärmarna i stället för att kavla ut deg, eftersom jag har rättsfallsreferat att skriva till min doktorsavhandling.

Trevlig vecka!

 

Apple Triple

Three current Christmassy crushes (not sponsored): apple-mint flavoured green tea, seasonal chocolate pralines filled with truffle that tastes like baked apple, and fragrance sticks that make the home smell like glazed apple.

Ho ho ho, here we go, it is the 1st of December, so let the Christmas season begin! Well, the official beginning, I actually put up the decorations in my flat in Vaasa one month ago, since I am crazy about Christmas, haha.


Tre juliga favoriter just nu (ej sponsrade): grönt te med smak av äpple och mynta, säsongens chokladpraliner med tryffelfyllning som smakar ugnsbakade äpplen, samt doftstickor som sprider väldoft av kanderade äpplen i hemmet.

Tipp tapp julklapp, det är första december i dag, så låt julsäsongen börja! Den officiella inledningen alltså, jag satte faktiskt upp pyntet i min lya i Vasa för en månad sedan, “juligan” som jag är, haha.