Sail & Prevail

Hi everyone! I am going to make it brief: I have decided to cut back on my blog writing in its present form, i.e. the overall twaddle. As I indicated in a previous post, I will eventually dedicate the blog posts to more professional subjects and leave the personal expression for the Gallery. Anyway, I have nothing exciting to report for the time being and to be honest, I totally lack inspiration. Oh well, it is time to sail on in these sometimes treacherous waters, hoping – or desperately praying – for fair winds on the way to my (unknown) destination.

Have a nice summer!

 


Hej allihopa! Jag ska fatta mig kort: Jag har beslutat att skära ner på bloggandet i dess nuvarande form, dvs. det allmänna dravlet. Som jag indikerade i ett tidigare inlägg har jag för avsikt att ägna blogginläggen åt mer professionella ämnen i sinom tid och låta det personliga uttrycket förmedlas genom Galleriet. I vilket fall som helst har jag för närvarande inget spännande att rapportera och ärligt talat saknar jag helt inspiration. Nåja, dags att segla vidare i dessa stundtals förrädiska vatten, i hopp – eller i desperat vädjan – om förliga vindar på vägen till min (okända) destination.

Trevlig sommar!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.