Descend At The End

The year of 2017 has come to an end. I am not very fond of annual reviews and new year’s resolutions, thus I am not going to make this post long and verbose. In short, this year did not turn out the way I had hoped. There were too many disappointments, most of them related to myself and what I achieved or vice versa did not achieve. I am not saying that everything was bad, and things could be worse seen from a broader perspective. Perhaps my expectations were too high and this is how things were meant to be. Perhaps I was being selfish, ungrateful and stupid in wishing for more. Yet the year of 2017 was no success.

I am not going to write something cheerful such as 2018 will be a miraculous life-changing year; that would be pure hypocrisy since I do not have much faith and hope left in several aspects. In reality, I am struggling to keep my head above the surface in order to avoid drowning in the sea of despair and rumination, and I am trying to see the light far away at the horizon when waves of dark thoughts wash over me. Nevertheless, I wish you all a

Happy New Year!

 


År 2017 är snart till ända. Jag är inte särskilt förtjust i årsresuméer och nyårslöften, följaktligen kommer detta inte att bli ett långt och mångordigt inlägg. Kort sagt blev detta år inte vad jag hade hoppats på. Det innehöll alltför många besvikelser, de flesta relaterade till mig själv och vad jag åstadkom eller tvärtom inte åstadkom. Nu påstår jag inte att allt var dåligt, saker och ting kunde vara sämre sett ur ett bredare perspektiv. Kanske hade jag för höga förväntningar och det var meningen att det skulle bli såhär. Kanske var jag självisk, otacksam och dum som önskade mig mer. Ändå var år 2017 ingen succé.

Jag tänker inte skriva något klämkäckt som att 2018 kommer att bli ett mirakulöst livsomvälvande år; det vore rent hyckleri eftersom jag inte har mycket tro och hopp kvar i flera aspekter. I verkligheten kämpar jag med att hålla huvudet ovanför ytan för att undvika att drunkna i förtvivlans och ältandets hav samt försöker att se ljuset långt borta vid horisonten när vågor av mörka tankar sköljer över mig. Dock önskar jag er alla ett

Gott Nytt År!

 

Elves Greet On Snowy Sheet

It is the last week before Christmas and the last chance to send your greetings if you have not done it already! Above you see the greeting cards I made earlier for this Christmas. I had some difficulty deciding on the design, and so I ended up using my so-called PPP (print and paste a photo) technique. Sometimes it comes in handy to have a quite comprehensive archive of landscape and nature photos.

Det är sista veckan före jul och sista chansen att skicka julhälsningar om ni inte har gjort det redan, onsdag 20.12 är absolut sista dagen att posta julkort inrikes! Ovan ser ni årets julkort som jag knåpade ihop och skickade iväg förra veckan. Jag hade svårt att bestämma mig i fråga om designen, vilket slutade med att jag grävde fram ett foto som jag printade ut och så lite “klipp och klistra” ovanpå det. Ibland är det bra att ha ett ganska omfattande arkiv med landskaps- och naturfoton.

Same harbour with weather-beaten sheds, although from a different angle. It was not as wintry and snowy last weekend as when I took the photo I used for the cards, but still peaceful in the dusky light.

Samma hamn med väderbitna skjul, fast från en annan vinkel. Det var inte lika vintrigt och snöigt i helgen som då jag knäppte fotot som jag använde till julkorten, men ändå fridfullt i skymningsljuset.


The holidays are coming up and the halls are (almost) decked, not with boughs of holly, but with a glistening Christmas tree and traditional decorations. I still have some baking and decorating left to do at my parents’ place where I will be spending Christmas, but first I have some ordinary work to finish before I ‘strike the harp and join the chorus’, fa-la-la-la, la-la-la-la.

Happy holidays!

 

Julen står för dörren – eller rentav i farstun – och hemmet är (nästan) färdigpyntat med julgran så grön och grann samt traditionella dekorationer. Jag har ännu det sista julbaket och julstöket kvar att ta itu med hemma hos föräldrarna i Jeppis där jag kommer att tillbringa julhelgen, men först väntar lite vardagsknog innan julfriden sänker sina vingar och jag slår upp (den visserligen inte så snöiga) porten på vid gavel för att släppa in julen som knackar på – eller är det månne tomten? *blink*

Fridfull juletid!

 

Boat Ride In Sun Tide

This was the calm before the storm – and I am not alluding to the shopping mass hysteria of ‘Black Friday’ (or ‘Black Hole Day’ if one gets totally caught by the gravitational effect, i.e. advertisement), but instead to the snow storm that hit Ostrobothnia yesterday. The glimpses of sunlight are rare this time of year but when they occur at sunrise or sunset, wow, true magic as the colours are overflowing the cloud banks! I have said it before and I will say it again: I definitely prefer the soft light in winter season when it comes to photography. I also call it ‘snow glow’, although the ebb and flow of glistening white snow is rather frustrating. I could do without this slushy weather outside and I am seriously thinking about moving to Lapland or somewhere up north (well, not as far away as the Geographic North Pole, that would be a bit too extreme) some day in the future in order to have proper winters instead of just a few weeks at the most of bright winter weather and good skiing conditions. 

Snow or no snow, there are not many boats left at the marina nearby as winter is coming, only the toughest fishermen are still out (net) fishing. I am also struggling with the daily chores but I have come to realise that it is better to simply enjoy the ride instead of rushing things such as my thesis, because I want to do it properly now when I have got a feeling that I am actually starting to get somewhere. On this last Friday of November, it feels really good to, for the last time this year, check a bunch of tasks off the list of so-called grind (i.e. course and exam administration and intense e-mail correspondence) as well as some editorial work for a law journal (that job suits me perfectly, though) so that I can fully concentrate on writing and finding flow again. It is definitely ‘beginning to look a lot like Christmas’ in every sense of the word!

Have a nice weekend!

 


Detta var lugnet före stormen – och då syftar jag inte på shoppingmasshysterin i anslutning till “Black Friday” (eller “Black Hole Day” om man blir helt fångad av gravitationen, dvs. reklamen), utan på snöstormen som drog in över Österbotten i går. Glimtarna av solsken är sällsynta den här tiden på året men när de väl strilar fram i gryningen eller skymningen, ja då talar vi äkta magi när färgerna svämmar över molnbankarna! Jag har sagt det förut och jag säger det igen: Jag föredrar helt klart det dämpade ljuset under vintersäsongen när det gäller fotografering. “Snöglöd” brukar jag också kalla det, även om det är ganska frustrerande att den vita gnistrande pudersnön kommer och går som tidvatten. Jag kunde gott klara mig utan detta slaskväder och helt seriöst överväger jag att flytta till Lappland eller någonstans norrut (nåja, inte så långt bort som till Nordpolen, det vore nog alltför extremt) en vacker dag i framtiden för att få uppleva riktiga vintrar och inte enbart några veckor på sin höjd med vackert vinterväder och bra skidföre.

Snö eller ingen snö, nu när vintern nalkas och det halkas omkull på svartis längs vägarna finns det inte många båtar kvar i småbåtshamnen vid sundet där jag bor. Endast det segaste fiskefolket är fortfarande aktiva och lägger ut respektive vittjar nät. Likaså stretar jag på med de dagliga sysslorna men jag har kommit till den insikten att det är bättre att njuta av vardagen än att stressa ihjäl sig över saker och ting såsom doktorsavhandlingen, eftersom jag ändå vill göra jobbet ordentligt nu när jag upplever att jag faktiskt börjar komma någonvart. På denna sista fredag i november känns det verkligen skönt att för sista gången i år bocka av en rad med uppgifter på listan över s.k. slitgöra (dvs. kurs- och tentamensadministration samt intensiv mejlkorrespondens härs och tvärs) plus en hel del redaktörsarbete för en juridisk tidskrift (i och för sig är det ett jobb som passar mig perfekt), så att jag kan koncentrera mig fullt ut på att skriva och hitta flytet igen. Det känns som att ha fått en tidig julklapp!

Trevligt veckoslut!