Home Sight In Winter White Light

 

It is Sunday and the weather outside is grey, so let us have a look at the winter decoration inside my small apartment. From one winter pale scale to another:

Det är söndag och vädret är grått utomhus, så låt oss ta en titt på vinterinredningen i min lilla lägenhet. Från en vinterblek skala till en annan:

The bedroom in silver grey…

Sovrummet i silvergrått…

…with snow white furniture and décor details.

…med snövita möbler och inredningsdetaljer.

I gladly mix real plants and flowers with artificial ones, provided that they are decorative enough.

Jag mixar gladeligen äkta växter och blommor med konstgjorda sådana, förutsatt att de är tillräckligt dekorativa.

Wintry details in the bathroom. (It is completely normal to use gift wrapping paper on tissue boxes if you ask me.)

Vintriga detaljer i badrummet. (Det är fullkomligt normalt att slå in näsduksaskar i presentpapper om ni frågar mig.)

The kitchenette.

Kokvrån.

I had bought artificial spruce twigs earlier in order to make a Christmas wreath, but I never got down to it so instead I attached them to willow twigs for decoration. Not too bad huh?

Jag hade köpt konstgjorda grankvistar tidigare då jag tänkt göra en julkrans, men jag kom aldrig till skott (ursäkta ordvitsen) så jag band fast dem på videkvistar i stället som dekoration. Inte så pjåkigt va?

Glittery decorations in the small hall corner. Oh dear, someone might think, but it is rather oh DEER because there is a difference between Christmas and winter decorations, at least in my home.

Glittrigt pynt i hallhörnan. Alla kanske inte tycker att detta är en ren fröjd för ögat men det är minsann en “renfröjd” – och det är skillnad på julpynt och vinterpynt, åtminstone i mitt hem.

Let there be cosy light(ing)!

Mysbelysning var det här!

Well of course I finally found battery-powered candles for the candelabra AFTER Christmas – but better late than never!

Sådär lagom efter jul hittade jag äntligen lämpliga batteridrivna ljus till kandelabern. Nåja, bättre sent än aldrig!


That was all the interior pictures I had to share with you this time. I have been quite pleased with this wintry style and I really like the soothing colour palette. Although it is only a small rental apartment, I am not totally finished with the furnishing yet. To be honest, I am dreaming of a bigger flat (or even better, a cottage) – not very much bigger – but with enough room for a small studio and more storage space, since I currently have all my craft equipment stored away at my parents’ place in Jakobstad. Nevertheless, enough about that and back to this apartment: I have not decided on whether to throw out the TV or not, but in any case I would like to squeeze in a small sofa. At the top of my list is, of course, a kitty cat so that I would have some company and joy in life. However, as it stands, I am not even sure if I can afford to stay here for very much longer; consequently, I had better not buy stuff that I might have to get rid of later on in the worst-case scenario…Oh well, at least I shall put up some new curtains and do some re-decorating now when spring is around the corner soon, albeit the future does not look very bright.

Det var allt vad jag hade att bjuda på i inredningsväg för den här gången. Jag har varit rätt så nöjd med den här vintriga stilen och jag gillar verkligen den dämpade färgskalan. Även om detta är en liten hyresbostad är inredningen inte helt komplett än vad beträffar möblemanget. Ärligt talat drömmer jag om en större lägenhet (eller, ännu bättre, en stuga) – inte så mycket större – men tillräckligt stor för att rymma en slags ateljé eller ett hobbyrum samt mer förvaring, eftersom jag i nuläget har alla mina större pysselgrejer undanstuvade hos föräldrarna i Jakobstad. Men nog om det och tillbaka till den här lägenheten: Jag har inte bestämt mig för huruvida jag ska kasta ut tv:n eller inte och oavsett skulle jag vilja få inklämt en soffa. Högst upp på önskelistan står förstås en kissekatt som sällskap och glädje i livet. Dock som läget är nu är jag inte säker på om jag ens kan bo kvar här så mycket länge till, följaktligen gör jag bäst i att inte skaffa saker som jag eventuellt måste göra mig av med senare i värsta fall…Nåväl, åtminstone ska jag hänga upp nya gardiner samt pynta och piffa om lite nu när våren är här snart, trots att framtiden inte ser så ljus ut.

 

Xmas Pix Mix

 

Like all fairy tales, this one about Christmas must come to an end and consequently, here are the last pictures (with caption) from the celebrations at my childhood home:

Liksom alla sagor har även denna om julen ett slut och här kommer således de sista bilderna (med bildtext) från julfirandet i barndomshemmet:

Faith, hope and love – the traditional symbols of my hometown Jakobstad.

Tro, hopp och kärlek – snudd på obligatoriskt i fönstret om man bor i Jeppis.

I have had many paper stars in different shapes and sizes in my childhood room throughout the years, but this big red one is absolutely the most beautiful!

Jag har haft många pappersstjärnor i olika skepnader och storlekar genom åren i mitt gamla flickrum, men denna stora röda är absolut den vackraste!

I know that amaryllis, the common Christmas flower, can go sky-high but look at these orchids that Mum bought earlier in November – they are huge! So this year there was simply no room for the traditional amaryllis and poinsettia flowers that we usually have in the kitchen window for Christmas.

Jag vet att amaryllis, den vanliga julblomman, kan skjuta skyhögt i höjden, men titta på dessa orkidéer som mamma köpte tidigare i november – de är enorma! Så i år fanns det helt enkelt inte plats för de traditionella amaryllisarna och julstjärnorna som vi vanligtvis har i köksfönstret till jul.

However, as always, this old Christmas poster picturing an illustration by the Swedish artist Curt Nyström (son of the famous Christmas greeting card illustrator Jenny Nyström who created the image of ‘jultomten’, the Swedish/Scandinavian version of Santa Claus) is put up in the kitchen. I love the serene, moonlit wintry scenery!

Som alltid är dock denna gamla plansch uppsatt i köket. Den föreställer en illustration av den svenske konstnären Curt Nyström (son till den berömda julkortsillustratören Jenny Nyström som skapade bilden av den svenska/skandinaviska jultomten). Jag älskar det fridfulla, månbelysta vinterlandskapet!

Everything that glitters is gold, if you ask Mum.

Allt som glimmar är guld, om man frågar mamma.

‘Hark, the herald angels sing…’ Well, this angel does not sing but she plays Christmas carols as there is a music box inside her. My cat used to think she was really annoying, haha!

“Lyss till änglasångens ord…” Nu sjunger visserligen inte den här ängeln men spelar julsånger gör hon, eftersom det finns en speldosa inuti henne. Min katt brukade tycka att hon var väldigt irriterande, haha!

We had some mulled wine with gingerbread biscuits and cheese platter…

Det vankades glögg med pepparkakor och ostbricka…

…and some home-baked goods…

…och hembakt dopp till julkaffet…

…and some Christmas food, of course. Frankly speaking, I am not particularly fond of traditional Finnish/Swedish Christmas food, like rice pudding, herring, stockfish, ribs, ham and heavy gratins – except for my home-made carrot gratin that actually has the fresh taste of carrot unlike that mass-produced mash sold at the grocery store. However, this was some of the more traditional home-made food served at our table: ham with green peas; ruby red juicy pomegranate; boiled potatoes; apple slices fried in butter, honey and cinnamon; and carrot gratin as previously mentioned.

…samt julmat förstås. Uppriktigt sagt är jag inte särskilt förtjust i traditionell julmat såsom risgrynsgröt, sill, lutfisk, revbenspjäll, julskinka och mastiga lådor och gratänger – med undantag för min hemgjorda morotslåda som faktiskt har en fräsch smak av morot till skillnad från det där massproducerade joxet som säljs i mataffären. Hur som helst fanns det en del traditionella inslag på det hemgjorda julbordet: julskinka med gröna ärter; rubinröda saftiga granatäppelkärnor; kokt potatis; äppelskivor stekta i smör, honung och kanel; gräddsås; samt morotslåda som tidigare nämnt.

This was more to my taste: saffron-flavoured couscous with black olives and green peas along with a salad consisting of frillice lettuce, salad cheese, clementine, pomegranate, grapes and roasted walnuts.

Detta var mer i min smak: couscous smaksatt med saffran, blandad med svarta oliver och gröna ärter samt en sallad bestående av krispsallad, salladsost, clementin, granatäpple, vindruvor och rostade valnötter.

 


That was all I have to share with you. I hope that these blog posts about Christmas were not too much for you to cope with, it would be rather dreadful if you turned into Grinchen because of my blog, hehe. I promise that things will return to normal from now on when the grey everyday life begins again. Now, with that said, it is time to wrap things up and go back to Vaasa.

So long folks!

 

Det var allt jag har att dela med mig av. Jag hoppas att alla dessa julrelaterade blogginlägg inte har varit mer än vad ni mäktar med, för det vore ju förfärligt om ni förvandlades till Grinchen p.g.a. min blogg, hehe. Jag lovar att julen inte varar ända till påsken, utan det blir nog bloggfasta här framöver när den grå vardagen åter tar vid. Med det sagt är det dags att knyta ihop säcken och styra kosan tillbaka mot Vasa.

Ha det bra gott folk!

 

Glee Of Christmas Tree

The Christmas festivities are over but the Christmas tree is still standing, luckily. As usual, it is decorated in glimmering gold, silver and red. The tree in question is a locally grown spruce and it smells wonderful! It took me about three hours to decorate the tree, and that does not include the time Dad spent on getting the tree standing – more importantly, standing upright – and stabilised. Oh dear, I am beginning to understand why people have artificial trees for Christmas and I am thinking about getting one myself in Vaasa for future Christmas seasons. Still, a real living Christmas tree does have its charm!


Julhelgen är över men än står julgranen så grön och grann i stugan, lyckligtvis. Som vanligt är granen pyntad i glittrande guld, silver och rött. Granen ifråga är lokalt odlad i Esse (tredje året nu som vi har köpt gran av samma odlare – stamkund i dubbel bemärkelse, haha) och den doftar underbart! Det tog mig cirka tre timmar att klä julgranen och då har jag inte räknat med tiden som pappa lade ner på att få granen att stå – framför allt att stå rak – och få den stabiliserad. Det är nästan så jag börjar se fördelarna med att ha en konstgjord julgran och jag har för avsikt att skaffa en sådan själv i Vasa för framtida jular. Fast en äkta levande gran har ju sin charm!

Home Sight In Christmas Light

Voilà, this is how I have decorated my small rental apartment in Vaasa for Christmas. It looks mostly the same as last year, with a few additions and minor adjustments. I would like to have a Christmas tree in the living room as well, and a cat that knocks it down, haha. Oh well, maybe next Christmas…

My interior decorating style is generally a mix of shabby shic, rustic romantic and Scandinavian style with light spaces, natural elements and a neutral colour palette. At Christmas, however, I add red as a warming accent colour; not to mention lanterns, candles (battery-powered as well as scented candles) candlesticks, candelabras and fairy lights for extra cosiness! Moreover, a few pieces of whacky-tacky kitsch bring charm to the home – and yes, I kind of have a thing about bull finches this time of year, haha. 

Nevertheless, I like the overall impression to be light and airy, harmonious, coherent and well thought-out; hence there is less glimmering golden bling-bling in my flat in Vaasa compared to my parents’ place where the interior style is rather motley yet predominantly hefty and antique mansion-like (without vast acres, though). However, variety is the spice of life, they say!


Voilà, såhär har jag julpyntat i min lilla hyreslya i Vasa. Det ser mestadels likadant ut som i fjol, med ett par tillskott och mindre justeringar. Jag saknar ännu en julgran i vardagsrummet och en katt som välter omkull den, haha. Nåja, kanske nästa jul…

Min inredningsstil är generellt en blandning av shabby chic, lantlig romantisk och skandinavisk stil med ljusa utrymmen, inslag av natur samt en neutral färgskala. Till jul adderar jag dock rött som en värmande accentfärg, för att inte tala om lyktor, ljus (både batteridrivna och doftljus), ljusstakar, kandelabrar och ljusslingor för extra mysig stämning! Därtill bidrar några lustiga kitschiga detaljer till hemtrevnaden – och ja, jag har pippi på domherrar i juletider, haha! 

Jag strävar dock efter att helhetsintrycket ska vara ljust och luftigt, harmoniskt, sammanhållet och väl genomtänkt. Följaktligen är det betydligt mindre bling-bling och gull-lull-lull hemma hos mig i Vasa jämfört med hos mina föräldrar där inredningen är mer brokig men ändå övervägande tung och mastig i gammaldags herrgårdsstil (bortsett från att ägorna inte omfattar flera hektar). Fast det sägs ju att omväxling förnöjer!

Home Sight In Autumn Light

Finally, here they are, the autumn interior pictures as promised. I had better get them up on the blog before I start Christmas decorating, haha. Well, we are not quite there yet, let us welcome October first and leave the Christmassy stuff for November–December. Regarding the pictures in this post, I chose to take them at nighttime because that is when ‘the magic’ happens, and unlike in the fairy tale of Cinderella, the spell is not broken at the stroke of midnight. I actually prefer it like this in the autumn/winter season.

Äntligen kommer de utlovade bilderna av höstinredningen. Bäst för mig att få upp dem på bloggen innan jag börjar julpynta, haha. Nåja, vi är inte riktigt där än, först ska vi välkomna oktober och låta julstöket vänta till november–december. Bilderna i detta inlägg valde jag att ta kvällstid eftersom det är den tid på dygnet som höstdekoren kommer till sin rätt i mörkrets magi och i motsats till sagan om Askungen bryts inte förtrollningen vid midnatt. Jag föredrar faktiskt mysbelysning, speciellt under höst- och vintersäsongen.

The ‘Sleep-In Closet’ or bedroom/wardrobe. If the flat had been bigger, I would have placed another wardrobe on the opposite side and thereby have a real walk-in closet, but I cannot exactly throw out the bed. Moreover, I had to take into account the placement of wall sockets and the teeny-tiny built-in wardrobes. After all, it is a rental apartment so there are certain limitations.

Sovrummet/Klädkammaren. Om bostaden hade varit större skulle jag ha placerat en garderob även mot den motstående väggen och på så sätt få en riktig “walk-in closet” men jag kan ju inte direkt kasta ut sängen. Därtill var jag tvungen att beakta placeringen av eluttag samt de pyttesmå inbyggda garderoberna. Det är trots allt en hyresbostad vilket medför vissa begränsningar.

I love lush green ivy, which also is a natural air cleaner, especially if you suffer from allergies or asthma disease. I have also added succulents because unlike other houseplants, succulents absorb carbon dioxide and release oxygen at nighttime due to a ‘reverse’ CAM (Crassulacea Acid Metabolism) photosynthesis. However, I only like the cute ones with smooth and fleshy leaves, not cactuses!

Jag älskar frodig grönska i form av murgröna, som dessutom är en naturlig luftrenare, speciellt bra för personer som lider av allergier och astma. Jag har även tagit in suckulenter som till skillnad från andra plantor lagrar koldioxid och avger syre även nattetid tack vare en “omvänd” CAM (Crassulacea Acid Metabolism)-fotosyntes. Dock gillar jag endast de gulliga suckulentarterna med släta, knubbiga blad – absolut inte kaktusar!

Why have only one blanket when you can have two? Okay, I admit I had some difficulty deciding on the colour so I ended up with both, hehe. Orange is a tricky colour when it comes to interior decorating, but this rusty orange tone goes well with the basic neutral colours white, grey and beige. I like to pick up the season colours of nature, you see.

Varför nöja sig med en pläd när man kan ta två? Okej, jag medger att jag hade svårt att bestämma mig för vilken färg jag skulle ta, så det slutade med att jag bäddade med båda, hehe. Orange är en knepig färg i inredningssammanhang men den här rostfärgade nyansen passar bra ihop med de neutrala basfärgerna vit, grå och beige. Jag tycker nämligen om att plocka upp de kulörer som naturen klär sig i för årstiden.

The wooden chest of drawers that I painted white last summer. I really like the shabby worn look of it and it offers plenty of storage – the small drawers at the top are perfect for storage of bits and bobs!

Byrån i trä som jag målade vit förra sommaren. Jag gillar verkligen dess sjabbiga, nötta utseende och den ger massor med förvaringsutrymme – de små lådorna upptill är perfekta för förvaring av krimskrams!

Yes, fairy lights can be used all year round, not just at Christmas.

Jodå, ljusslingor kan användas året runt, inte endast i jultider.

The living room. Did I mention I have a thing for lanterns? Well, I have managed to squeeze in thirteen lanterns of different sizes plus fairy lights in this small apartment. It is crazy cozy! (There is no need to worry, the candles are battery-powered but I still keep a sharp eye on them and I always turn everything off when I go to bed). Please ignore the TV that is a bit misplaced in the corner, I will re-arrange the furniture in this room when I have got a sofa but that is not at the top of my priority list for the moment. After all, I am not a couch potato, haha. I watch TV only on rare occasions nowadays so I might just as well get rid of the whole thing and stick to my MacBook and iPad, which is what I use for both work and entertainment anyway, and I do not watch that many TV series and films for that matter (but I would not say no to a home cinema if there was enough room for it).

Vardagsrummet. Nämnde jag att jag har dille på lyktor? Nåväl, jag har lyckats klämma in tretton lyktor i olika storlekar plus ljusslingor i denna lilla bostad. Lyktförryckt eller vadå, haha! (Ingen orsak  till oro, ljusen är batteridrivna fast jag håller ändå dem under uppsikt när de är tända och jag släcker alltid alltihop när jag går till sängs.) Vänligen ignorera tv:n som är aningen malplacerad i hörnet, jag ska möblera om i det här rummet när jag har skaffat en soffa men det är inte högsta prioritet för tillfället. Jag är trots allt ingen soffpotatis, haha. Faktum är att jag tittar på tv väldigt sällan nuförtiden så kanske jag slänger ut hela apparaten och nöjer mig med min MacBook och iPad, som jag ändå använder för både arbete och förströelse samt att jag följer endast ett fåtal tv-serier, och filmer har jag nästan aldrig ro att se i ett svep (fast jag skulle inte säga nej till en hemmabio om det fanns tillräckligt med plats för en sådan).

The reading corner.

Läshörnan.

I am so glad that Dad had saved this old barrel, it fits in perfectly and serves as a storage piece too! I also dug out the wood-holder from the basement storage. We had the wood-holder at our summer cottage in my childhood, but now it serves as a magazine holder. Hopefully there will be firewood in it again someday…

Jag är så glad att pappa hade sparat den här gamla tunnan, den passar in perfekt och fungerar även som en förvaringsmöbel! Jag grävde också fram vedbäraren ur källarförrådet. Vi hade vedbäraren vid vår sommarstuga i min barndom men numera fungerar den som tidningsställ. Förhoppningsvis kommer det att bäras ved i den igen en vacker dag…

Golden light is just right in autumn.

Gyllene ljussken förgyller höstkvällarna.

A mix of decorative things. (I do not dare to light the candelabra, unless I manage to get hold of battery-powered long and narrow candles.)

En blandning av dekorativa grejer. (Jag vågar inte tända kandelabern, såvida jag inte lyckas få tag på avlånga batteridrivna ljus.)

My current tiny home office (well, without the usual pile of paper, open books, photo and computer equipment and other non-photogenic stuff, that is). Modern office furniture does not enter my home, I prefer the contrast between old-looking wooden furniture and modern technology devices. In addition, this old table and chair happen to suit me perfectly, petite as I am.

Mitt nuvarande lilla hemmakontor (minus den alldagliga pappershögen, uppslagna böcker, foto- och datortillbehör samt övrigt icke-fotogeniskt material). Moderna kontorsmöbler kommer under inga omständigheter över tröskeln, jag föredrar kontrasten mellan trämöbler i gammaldags stil och moderna teknologiska mackapärer. Dessutom råkar bordet och stolen passa mig perfekt, petite som jag är.

I also have an extra room in form of the small glazed-in balcony, which I have decorated in a Mediterranean style, and with some kitschy but cute stuff, of course!

Jag har även ett extrarum i form av den lilla inglasade balkongen, som jag har inrett i medelhavsstil samt med några kitschiga men urgulliga detaljer, förstås!

The kitchenette, which is literally the heart of the home because it is placed in the centre of the apartment, thus the window faces the balcony.

Kokvrån, som bokstavligen utgör hemmets hjärta eftersom den är placerad i mitten av bostaden, fönstret vetter alltså mot balkongen.

A few autumn decorations in the small hall (no, that is not the same stool that I painted this summer, this one is smaller and painted in grey)…

Några höstdekorationer i den lilla hallen (nej, det där är inte pallen som jag målade i somras, denna är mindre och målad i grått)…

…as well as in the bathroom.

…liksom i badrummet.

 


There we have it, that was all the glimpses of my autumn home décor. As you may have noted, I have a clear opinion about home decorating and what I like and do not like in this regard, but otherwise I am a nice person! Of course, this is not the home of my dreams but it will have to do for now, at least until I am, hopefully, less unsure and ambivalent about the future regarding my professional career and life in general.

So long folks!

 

Det var det, fler glimtar än så blir det inte av höstinredningen. Som ni kanske har noterat har jag en klar åsikt i fråga om heminredning och vad jag gillar respektive inte gillar i det avseendet, men annars är jag en trevlig person! Givetvis är detta inte mitt drömhem men det får lov att duga tillsvidare, åtminstone tills jag är, förhoppningsvis, mindre osäker på och ambivalent kring framtiden vad beträffar yrkeskarriären och livet i allmänhet.

Ha det bra gott folk!