Mother’s Day Résumé

Last weekend’s celebration of Mother’s Day: Roses and a package in cheerful colours along with home-made greeting cards (two cards, one design). Moreover, ”Ally’s Home Bakery” delivered goodies for Mum and Granny (and at the same time I cleaned out the freezer in order to make room for the next berry harvest): creamy mousse cake with blueberries, white chocolate and lemon, and in addition, blueberry cake bites and caramel-oat biscuits.

If the weekend was filled with warmth and joy, then this week has started even better – and I am not only talking about the sunny summer weather. I will tell you more later, but now I have to get on with things here.

Have a great week!

 


Morsdagsfirandet senaste veckoslut: Rosor och ett paket i glada färger åtföljt av hemgjorda kort (två kort, en design). Vidare levererade ”Allys Hembageri” godsaker till mamma och farmor (och jag passade samtidigt på att rensa frysen för att göra plats för nästa bärskörd): gräddig moussetårta med blåbär, vit choklad och citron samt blåbärsrutor och knäckiga havreflarn.

Om veckoslutet var fyllt med värme och glädje så har denna vecka börjat ännu bättre – och jag syftar inte endast på det soliga sommarvädret. Jag berättar mer senare men nu måste jag fortsätta knoget här.

Ha en bra vecka!

 

Easter Feaster

 

Hello! I hope you had a lovely Easter holiday. Easter came early this year, almost a bit too early if you ask me; hence, I did not go all in with the celebration. Nevertheless, here are some pictures with captions from last weekend, which I spent in Jakobstad at my parents’ place.

Halloj! Jag hoppas att ni hade en trevlig påskhelg. Påsken kom tidigt i år, nästan lite för tidigt om ni frågar mig, så jag satsade inte för fullt på påskfirandet. Hur som helst, här kommer några bilder med bildtexter från veckoslutet som jag tillbringade i Jakobstad hos föräldrarna.

A hint of ’eggstravagance’ for the holiday: the Easter eggs I made this year. It took quite some pottering to get all the flowers, butterflies and pearls in place, but paper crafting is like therapy for me, so no stress.

En gnutta ’äggstravagans’ högtiden till ära: årets hemgjorda påskägg. Det var minst sagt ett knåpgöra att få alla blommor, fjärilar och pärlor på plats, men papperskonst och annat småpyssel är som terapi för mig, så ingen stress.

Speaking of paper craft, I also made Easter cards as usual. This year I opted for a silhouette/cut out design.

Apropå papperspyssel, som vanligt gjorde jag också påskkort. I år blev det en siluettdesign.

Dad also got a home-made greeting card, since it was his birthday the other week. 

Pappa fick också ett hemgjort kort, eftersom han fyllde år härom veckan.

Then there was some cake, a combined birthday and Easter version, or ‘same same but different’ from my standard cake repertoire.

Sedan blev det dopp till kaffet i form av en kombinerad födelsedags- och påsktårta. Inget nytt påfund direkt, bara en variant ur min standardrepertoar.

This cake consisted of sponge cake bottom, mocha-chocolate cream filling, buttercream flavoured with white chocolate as ‘spackle’, and sugarpaste for covering. Everything home-made, except for the decorative chocolate bunnies and the white and golden sugar pearls. 

Den här tårtan bestod av sockerkaksbotten, mockachokladkräm som fyllning, smörkräm smaksatt med vitchoklad som “spackel” och ett täcke av sockerpasta. Allt hemgjort, utom de dekorativa chokladhararna samt de vita och gyllene sockerpärlorna.

For ’eggstra’ sweet treat, the traditional Finnish Easter dessert with a trendy twist: The Mämmi Bowl. Transformation well-achieved I dare say, from muck to fluffy mousse topped with home-made granola and chocolate eggs. 

Som ”eggstra” grädde på moset – eller grädde i moussen – serverades den traditionella finska påskdesserten memma med en trendig tvist: The Mämmi Bowl. En lyckad omvandling vågar jag påstå, från geggamoja till fluffig mousse toppad med hemgjord granola samt chokladägg.


That was Easter in an eggshell. I definitely set a new personal record in flower-making this Easter, haha. Now, back to the everyday chores!

Det var påsken i ett äggskal. Jag satte definitivt ett nytt personligt rekord i blomtillverkning denna påsk, haha. Nu tillbaka till vardagsknoget!

 

Xmas Pix Mix

 

Like all fairy tales, this one about Christmas must come to an end and consequently, here are the last pictures (with caption) from the celebrations at my childhood home:

Liksom alla sagor har även denna om julen ett slut och här kommer således de sista bilderna (med bildtext) från julfirandet i barndomshemmet:

Faith, hope and love – the traditional symbols of my hometown Jakobstad.

Tro, hopp och kärlek – snudd på obligatoriskt i fönstret om man bor i Jeppis.

I have had many paper stars in different shapes and sizes in my childhood room throughout the years, but this big red one is absolutely the most beautiful!

Jag har haft många pappersstjärnor i olika skepnader och storlekar genom åren i mitt gamla flickrum, men denna stora röda är absolut den vackraste!

I know that amaryllis, the common Christmas flower, can go sky-high but look at these orchids that Mum bought earlier in November – they are huge! So this year there was simply no room for the traditional amaryllis and poinsettia flowers that we usually have in the kitchen window for Christmas.

Jag vet att amaryllis, den vanliga julblomman, kan skjuta skyhögt i höjden, men titta på dessa orkidéer som mamma köpte tidigare i november – de är enorma! Så i år fanns det helt enkelt inte plats för de traditionella amaryllisarna och julstjärnorna som vi vanligtvis har i köksfönstret till jul.

However, as always, this old Christmas poster picturing an illustration by the Swedish artist Curt Nyström (son of the famous Christmas greeting card illustrator Jenny Nyström who created the image of ‘jultomten’, the Swedish/Scandinavian version of Santa Claus) is put up in the kitchen. I love the serene, moonlit wintry scenery!

Som alltid är dock denna gamla plansch uppsatt i köket. Den föreställer en illustration av den svenske konstnären Curt Nyström (son till den berömda julkortsillustratören Jenny Nyström som skapade bilden av den svenska/skandinaviska jultomten). Jag älskar det fridfulla, månbelysta vinterlandskapet!

Everything that glitters is gold, if you ask Mum.

Allt som glimmar är guld, om man frågar mamma.

‘Hark, the herald angels sing…’ Well, this angel does not sing but she plays Christmas carols as there is a music box inside her. My cat used to think she was really annoying, haha!

“Lyss till änglasångens ord…” Nu sjunger visserligen inte den här ängeln men spelar julsånger gör hon, eftersom det finns en speldosa inuti henne. Min katt brukade tycka att hon var väldigt irriterande, haha!

We had some mulled wine with gingerbread biscuits and cheese platter…

Det vankades glögg med pepparkakor och ostbricka…

…and some home-baked goods…

…och hembakt dopp till julkaffet…

…and some Christmas food, of course. Frankly speaking, I am not particularly fond of traditional Finnish/Swedish Christmas food, like rice pudding, herring, stockfish, ribs, ham and heavy gratins – except for my home-made carrot gratin that actually has the fresh taste of carrot unlike that mass-produced mash sold at the grocery store. However, this was some of the more traditional home-made food served at our table: ham with green peas; ruby red juicy pomegranate; boiled potatoes; apple slices fried in butter, honey and cinnamon; and carrot gratin as previously mentioned.

…samt julmat förstås. Uppriktigt sagt är jag inte särskilt förtjust i traditionell julmat såsom risgrynsgröt, sill, lutfisk, revbenspjäll, julskinka och mastiga lådor och gratänger – med undantag för min hemgjorda morotslåda som faktiskt har en fräsch smak av morot till skillnad från det där massproducerade joxet som säljs i mataffären. Hur som helst fanns det en del traditionella inslag på det hemgjorda julbordet: julskinka med gröna ärter; rubinröda saftiga granatäppelkärnor; kokt potatis; äppelskivor stekta i smör, honung och kanel; gräddsås; samt morotslåda som tidigare nämnt.

This was more to my taste: saffron-flavoured couscous with black olives and green peas along with a salad consisting of frillice lettuce, salad cheese, clementine, pomegranate, grapes and roasted walnuts.

Detta var mer i min smak: couscous smaksatt med saffran, blandad med svarta oliver och gröna ärter samt en sallad bestående av krispsallad, salladsost, clementin, granatäpple, vindruvor och rostade valnötter.

 


That was all I have to share with you. I hope that these blog posts about Christmas were not too much for you to cope with, it would be rather dreadful if you turned into Grinchen because of my blog, hehe. I promise that things will return to normal from now on when the grey everyday life begins again. Now, with that said, it is time to wrap things up and go back to Vaasa.

So long folks!

 

Det var allt jag har att dela med mig av. Jag hoppas att alla dessa julrelaterade blogginlägg inte har varit mer än vad ni mäktar med, för det vore ju förfärligt om ni förvandlades till Grinchen p.g.a. min blogg, hehe. Jag lovar att julen inte varar ända till påsken, utan det blir nog bloggfasta här framöver när den grå vardagen åter tar vid. Med det sagt är det dags att knyta ihop säcken och styra kosan tillbaka mot Vasa.

Ha det bra gott folk!

 

Homestead Of Gingerbread

It is Christmas Day and the candles are lit, likewise in the little house of gingerbread. Not the most spectacular house ever seen but it is made from scratch and it smells heavenly Christmassy! This year I also made a Christmas tree of gingerbread, since I had plenty of dough left from the double batch I made in case one or two of the house parts would not bake well. 

From a little house to another, stay tuned and do not overindulge in festive foods and sweet treats, because I have got more to show you!

Have a joyful Christmas Day!

 


Nu är fröjd uti vart hus med julegröt och juleljus samt eld uti var spis, även i det lilla pepparkakshuset juldagen till ära. Det är inte det mest spektakulära hus som någonsin skådats men det är hemgjort från grunden och doftar (l)ju(v)ligt! I år blev det också en pepparkaksjulgran, eftersom jag hade en massa deg över då jag hade gjort dubbelsats ifall någon av husdelarna inte skulle gräddas bra.

Från ett litet hus till ett annat, håll utkik och hamna inte i matkoma eller sockerchock för jag har mer att visa!

Ha en fröjdefull juldag!

 

That Lusse Cat

The midwinter darkness disperses and the seemingly endless night is filled with light as the Feast of Saint Lucy (or Santa Lucia) is celebrated today in Scandinavia and in the Swedish-speaking regions of Finland (and also in Italy, albeit with a different emphasis on the legend). This feast is surrounded by mystery originating from not only the legend of Saint Lucy, but also from folklore and myths about good and evil spirits. When I was a child, the anticipation was high for the festive light processions, which were the culmination of many weeks of rehearsals and preparations. However, the last time I participated in a Lucia procession was ten years ago, and I will not participate in one today either since I am going to attend a seminar about research ethics, among other things. Not the most exciting event but every form of enlightenment might be useful in the obscure academic life, I guess.

Whether celebrating or not, I always make saffron buns around this time of year. Fresh and fluffy buns make life more fun – I absolutely love these golden dainties shaped like the tail of a kitty cat, flavoured with both saffron and cardamom, and decorated with raisins and pearl sugar (no stint on the goodies here). My tip for soft and fluffy buns is to use real butter and only a small portion of flour, and to let the yeast work its magic properly. Finally, do not let the buns get burnt in the oven because in this context, black cats definitely mean bad luck!

Have a bright day!

 


Midvintermörkret skingras och den till synes ändlösa natten fylls av ljus när luciadagen firas i dag i Skandinavien och Svenskfinland (och även i Italien, fast med en annan betoning på legenden). Denna ljusfest är omgärdad av mystik som har sitt ursprung inte enbart i lucialegenden, utan även i folktro och myter om goda och onda varelser. När jag var barn brukade förväntningarna vara höga inför lussandet och luciatågen, som utgjorde kulmen av flera veckors övning och förberedelse. Det är dock tio år sedan jag sist var med och lussade i ett luciatåg och inte kommer det att bli något lussande i dag heller, eftersom jag bland annat ska gå på ett seminarium om forskningsetik. Inte det mest spännande evenemang men jag antar att varje form av upplysning kan vara till nytta i det dunkla akademiska livet.

Oavsett om luciadagen firas eller inte bakar jag alltid lussekatter kring den här tiden på året. Färska, luftiga lussekatter förgyller livet – jag fullkomligt älskar dessa gyllene läckerheter smaksatta med både saffran och kardemumma samt dekorerade med russin och pärlsocker (inget knussel här inte). Mitt tips för mjuka och porösa bullar är att använda äkta smör och endast en liten mängd mjöl samt att låta degen jäsa ordentligt. Slutligen gäller det att inte bränna bullarna när de gräddas i ugnen, för i detta sammanhang innebär svarta katter definitivt olycka!

Trevlig luciadag!