Blog

Bring It On, Spring

Yup, I can tell that I have had enough of this winter now, because oh boy it is good to feel the warmth of the sun again and to watch the snow melt away in pouring rivulets. The rigours of life, the burden resting on my shoulders, feels lighter to carry when the heavy coat of gloominess is cast off, and the troubles of the mind back down when the light returns with hope for better days. Spring is a wonderful season and I am totally ready to release my inner spirit and allow it to flourish. Change does not happen overnight, of course, but I sense that the wind is blowing in the right direction.


Jodå, jag kan säga att jag har fått nog av vintern nu, för du milde vad det är skönt att känna värmen från solen igen och se snön smälta bort i strömmande vattenflöden. Livets vedermödor som vilar som ett ok på mina axlar känns lättare att bära när dysterhetens tyngande rock kastas av och bekymren drar sig tillbaka när ljuset återvänder med hopp om bättre dagar. Våren är en härlig årstid och jag är fullkomligt redo att frigöra mitt innersta väsen och låta det frodas. Förändring sker inte över en natt förstås, men jag känner på mig att vinden blåser åt rätt håll.

 

Sail Along The Frail Trail

What lovely spring weather we are having! Slushy snow and melting ice. Oh well, it is that time of the year again, when the prankish weather makes April fools of us all. Nope, these picures are not taken in November, although one might think so judging from the colourless scenes, they are from last Friday when I was on my way to work early in the morning since I had exam administration to take care of. However, I was fascinated by the misty sea in combination with the dull landscape, so I just had to dig out my camera in order to seize the moment, literally. The marina is not going to be this deserted and sedate for very much longer, but for me, this is heaven in haven.

However, it is time to dispel the fog now and clear my mind in order to get some work done on this Monday, no matter how dull life seems to be. After all, routines are needed to support the delicate feeling of inspiration.

Have a great week!

 


Vilket härligt vårväder vi har! Snöslask och smältande is. Nåväl, det är den tiden på året igen, när vädret är det största aprilskämtet. Nix, dessa bilder är inte tagna i november, även om man kunde tro det av de färglösa vyerna att döma, de är från i fredags när jag var ute tidigt på väg till jobbet för att sköta tentamensadministration. Dock blev jag fascinerad av diset ute till havs i kombination med det dystra landskapet, så jag var bara tvungen att gräva fram kameran för att bokstavligen fånga ögonblicket. Småbåtshamnen kommer inte att vara såhär öde och stilla mycket länge till, men för mig är detta lugn himmelskt.

Nu är det dock dags att skingra tankedimman för att få något vettigt jobb utfört denna måndag, oavsett hur trist livet ter sig. Rutiner behövs trots allt som stöd för den sköra inspirationen.

Trevlig vecka!

 

Easter Feaster

 

Hello! I hope you had a lovely Easter holiday. Easter came early this year, almost a bit too early if you ask me; hence, I did not go all in with the celebration. Nevertheless, here are some pictures with captions from last weekend, which I spent in Jakobstad at my parents’ place.

Halloj! Jag hoppas att ni hade en trevlig påskhelg. Påsken kom tidigt i år, nästan lite för tidigt om ni frågar mig, så jag satsade inte för fullt på påskfirandet. Hur som helst, här kommer några bilder med bildtexter från veckoslutet som jag tillbringade i Jakobstad hos föräldrarna.

A hint of ’eggstravagance’ for the holiday: the Easter eggs I made this year. It took quite some pottering to get all the flowers, butterflies and pearls in place, but paper crafting is like therapy for me, so no stress.

En gnutta ’äggstravagans’ högtiden till ära: årets hemgjorda påskägg. Det var minst sagt ett knåpgöra att få alla blommor, fjärilar och pärlor på plats, men papperskonst och annat småpyssel är som terapi för mig, så ingen stress.

Speaking of paper craft, I also made Easter cards as usual. This year I opted for a silhouette/cut out design.

Apropå papperspyssel, som vanligt gjorde jag också påskkort. I år blev det en siluettdesign.

Dad also got a home-made greeting card, since it was his birthday the other week. 

Pappa fick också ett hemgjort kort, eftersom han fyllde år härom veckan.

Then there was some cake, a combined birthday and Easter version, or ‘same same but different’ from my standard cake repertoire.

Sedan blev det dopp till kaffet i form av en kombinerad födelsedags- och påsktårta. Inget nytt påfund direkt, bara en variant ur min standardrepertoar.

This cake consisted of sponge cake bottom, mocha-chocolate cream filling, buttercream flavoured with white chocolate as ‘spackle’, and sugarpaste for covering. Everything home-made, except for the decorative chocolate bunnies and the white and golden sugar pearls. 

Den här tårtan bestod av sockerkaksbotten, mockachokladkräm som fyllning, smörkräm smaksatt med vitchoklad som “spackel” och ett täcke av sockerpasta. Allt hemgjort, utom de dekorativa chokladhararna samt de vita och gyllene sockerpärlorna.

For ’eggstra’ sweet treat, the traditional Finnish Easter dessert with a trendy twist: The Mämmi Bowl. Transformation well-achieved I dare say, from muck to fluffy mousse topped with home-made granola and chocolate eggs. 

Som ”eggstra” grädde på moset – eller grädde i moussen – serverades den traditionella finska påskdesserten memma med en trendig tvist: The Mämmi Bowl. En lyckad omvandling vågar jag påstå, från geggamoja till fluffig mousse toppad med hemgjord granola samt chokladägg.


That was Easter in an eggshell. I definitely set a new personal record in flower-making this Easter, haha. Now, back to the everyday chores!

Det var påsken i ett äggskal. Jag satte definitivt ett nytt personligt rekord i blomtillverkning denna påsk, haha. Nu tillbaka till vardagsknoget!

 

The Last Rays Of Winter Days

March marched away and spring is just around the corner. Well, at least if you check the calendar, but the spring weather is usually just as ambivalent as I am at present. Nevertheless, the returning light will hopefully wake me up from this slumber or zombie mood. Although I prefer the winter season when it comes to photography, I am more productive in (academic) writing and other professional fields in the spring/summer half of the year. The explanation for this is the long bright evenings since I am definitely an evening person or a night owl; I simply love the calm and the silence of the late hours when nobody is expecting an immediate response and there is no noise interrupting the creative process. So spring, please hurry up, I welcome you with open arms!


Mars marscherade förbi och våren väntar runt hörnet. Nåja, åtminstone om man tittar i kalendern, men vad vårvädret beträffar är det oftast lika ambivalent som jag är för tillfället. Dock kommer det återvändande ljuset förhoppningsvis att väcka mig ur denna slummer eller zombiestämning. Även om jag föredrar vintern när det gäller fotografering är jag mer produktiv i fråga om (akademiskt) skrivande och andra yrkesrelaterade områden under vår- och sommarhalvåret. Förklaringen till detta är de långa, ljusa kvällarna eftersom jag definitivt är en kvällsmänniska eller nattuggla; jag älskar helt enkelt lugnet och tystnaden under de sena timmarna när ingen förväntar sig ett svar omgående och inget oväsen stör den kreativa processen. Så snälla våren skynda dig hit, jag välkomnar dig med öppen famn!

 

Home Sight In Winter White Light

 

It is Sunday and the weather outside is grey, so let us have a look at the winter decoration inside my small apartment. From one winter pale scale to another:

Det är söndag och vädret är grått utomhus, så låt oss ta en titt på vinterinredningen i min lilla lägenhet. Från en vinterblek skala till en annan:

The bedroom in silver grey…

Sovrummet i silvergrått…

…with snow white furniture and décor details.

…med snövita möbler och inredningsdetaljer.

I gladly mix real plants and flowers with artificial ones, provided that they are decorative enough.

Jag mixar gladeligen äkta växter och blommor med konstgjorda sådana, förutsatt att de är tillräckligt dekorativa.

Wintry details in the bathroom. (It is completely normal to use gift wrapping paper on tissue boxes if you ask me.)

Vintriga detaljer i badrummet. (Det är fullkomligt normalt att slå in näsduksaskar i presentpapper om ni frågar mig.)

The kitchenette.

Kokvrån.

I had bought artificial spruce twigs earlier in order to make a Christmas wreath, but I never got down to it so instead I attached them to willow twigs for decoration. Not too bad huh?

Jag hade köpt konstgjorda grankvistar tidigare då jag tänkt göra en julkrans, men jag kom aldrig till skott (ursäkta ordvitsen) så jag band fast dem på videkvistar i stället som dekoration. Inte så pjåkigt va?

Glittery decorations in the small hall corner. Oh dear, someone might think, but it is rather oh DEER because there is a difference between Christmas and winter decorations, at least in my home.

Glittrigt pynt i hallhörnan. Alla kanske inte tycker att detta är en ren fröjd för ögat men det är minsann en “renfröjd” – och det är skillnad på julpynt och vinterpynt, åtminstone i mitt hem.

Let there be cosy light(ing)!

Mysbelysning var det här!

Well of course I finally found battery-powered candles for the candelabra AFTER Christmas – but better late than never!

Sådär lagom efter jul hittade jag äntligen lämpliga batteridrivna ljus till kandelabern. Nåja, bättre sent än aldrig!


That was all the interior pictures I had to share with you this time. I have been quite pleased with this wintry style and I really like the soothing colour palette. Although it is only a small rental apartment, I am not totally finished with the furnishing yet. To be honest, I am dreaming of a bigger flat (or even better, a cottage) – not very much bigger – but with enough room for a small studio and more storage space, since I currently have all my craft equipment stored away at my parents’ place in Jakobstad. Nevertheless, enough about that and back to this apartment: I have not decided on whether to throw out the TV or not, but in any case I would like to squeeze in a small sofa. At the top of my list is, of course, a kitty cat so that I would have some company and joy in life. However, as it stands, I am not even sure if I can afford to stay here for very much longer; consequently, I had better not buy stuff that I might have to get rid of later on in the worst-case scenario…Oh well, at least I shall put up some new curtains and do some re-decorating now when spring is around the corner soon, albeit the future does not look very bright.

Det var allt vad jag hade att bjuda på i inredningsväg för den här gången. Jag har varit rätt så nöjd med den här vintriga stilen och jag gillar verkligen den dämpade färgskalan. Även om detta är en liten hyresbostad är inredningen inte helt komplett än vad beträffar möblemanget. Ärligt talat drömmer jag om en större lägenhet (eller, ännu bättre, en stuga) – inte så mycket större – men tillräckligt stor för att rymma en slags ateljé eller ett hobbyrum samt mer förvaring, eftersom jag i nuläget har alla mina större pysselgrejer undanstuvade hos föräldrarna i Jakobstad. Men nog om det och tillbaka till den här lägenheten: Jag har inte bestämt mig för huruvida jag ska kasta ut tv:n eller inte och oavsett skulle jag vilja få inklämt en soffa. Högst upp på önskelistan står förstås en kissekatt som sällskap och glädje i livet. Dock som läget är nu är jag inte säker på om jag ens kan bo kvar här så mycket länge till, följaktligen gör jag bäst i att inte skaffa saker som jag eventuellt måste göra mig av med senare i värsta fall…Nåväl, åtminstone ska jag hänga upp nya gardiner samt pynta och piffa om lite nu när våren är här snart, trots att framtiden inte ser så ljus ut.