About

Curious about me?

Well, my name is Alicia Nylund, some people also call me Ally. I live on the west coast of Finland in the region Ostrobothnia, more precisely in Vaasa, but originally I am from Jakobstad. I have a Master’s degree in Law from the University of Helsinki, the Vaasa Unit of Legal Studies, where I currently work as a doctoral student in Intellectual Property Law (Copyright Law).

However, the purpose of this website is not to provide legal services. Instead, it is a way for me to express my true passion(s) in life: writing, photography and art. I love spending time in nature and near the sea, which is where I find inspiration and harmony.

I hope you will enjoy reading the blog and watching the photos (all taken by me unless otherwise mentioned)!

Nyfiken på att veta vem jag är?

Mitt namn är Alicia Nylund, men jag lystrar även till smeknamnet Ally. Jag bor på Finlands västkust i landskapet Österbotten, närmare bestämt i Vasa men ursprungligen kommer jag från Jakobstad. Jag har en magisterexamen i juridik från Helsingfors universitet, juridiska utbildningen i Vasa, var jag för närvarande är anställd som doktorand i immaterialrätt (upphovsrätt).

Syftet med denna webbsida är dock inte att erbjuda juridiska tjänster. Detta är i stället en plats där jag ger uttryck för min sanna passion i livet: skrivande, fotografering och (bild)konst. Jag älskar att tillbringa tid i naturen och nära havet, vilket också är ställen där jag finner inspiration och harmoni.

Jag hoppas att just du kommer att gilla att läsa bloggen och beskåda fotografierna (som alla är tagna av mig om inget annat anges)!