The Last Rays Of Winter Days

March marched away and spring is just around the corner. Well, at least if you check the calendar, but the spring weather is usually just as ambivalent as I am at present. Nevertheless, the returning light will hopefully wake me up from this slumber or zombie mood. Although I prefer the winter season when it comes to photography, I am more productive in (academic) writing and other professional fields in the spring/summer half of the year. The explanation for this is the long bright evenings since I am definitely an evening person or a night owl; I simply love the calm and the silence of the late hours when nobody is expecting an immediate response and there is no noise interrupting the creative process. So spring, please hurry up, I welcome you with open arms!


Mars marscherade förbi och våren väntar runt hörnet. Nåja, åtminstone om man tittar i kalendern, men vad vårvädret beträffar är det oftast lika ambivalent som jag är för tillfället. Dock kommer det återvändande ljuset förhoppningsvis att väcka mig ur denna slummer eller zombiestämning. Även om jag föredrar vintern när det gäller fotografering är jag mer produktiv i fråga om (akademiskt) skrivande och andra yrkesrelaterade områden under vår- och sommarhalvåret. Förklaringen till detta är de långa, ljusa kvällarna eftersom jag definitivt är en kvällsmänniska eller nattuggla; jag älskar helt enkelt lugnet och tystnaden under de sena timmarna när ingen förväntar sig ett svar omgående och inget oväsen stör den kreativa processen. Så snälla våren skynda dig hit, jag välkomnar dig med öppen famn!

 

Home Sight In Winter White Light

 

It is Sunday and the weather outside is grey, so let us have a look at the winter decoration inside my small apartment. From one winter pale scale to another:

Det är söndag och vädret är grått utomhus, så låt oss ta en titt på vinterinredningen i min lilla lägenhet. Från en vinterblek skala till en annan:

The bedroom in silver grey…

Sovrummet i silvergrått…

…with snow white furniture and décor details.

…med snövita möbler och inredningsdetaljer.

I gladly mix real plants and flowers with artificial ones, provided that they are decorative enough.

Jag mixar gladeligen äkta växter och blommor med konstgjorda sådana, förutsatt att de är tillräckligt dekorativa.

Wintry details in the bathroom. (It is completely normal to use gift wrapping paper on tissue boxes if you ask me.)

Vintriga detaljer i badrummet. (Det är fullkomligt normalt att slå in näsduksaskar i presentpapper om ni frågar mig.)

The kitchenette.

Kokvrån.

I had bought artificial spruce twigs earlier in order to make a Christmas wreath, but I never got down to it so instead I attached them to willow twigs for decoration. Not too bad huh?

Jag hade köpt konstgjorda grankvistar tidigare då jag tänkt göra en julkrans, men jag kom aldrig till skott (ursäkta ordvitsen) så jag band fast dem på videkvistar i stället som dekoration. Inte så pjåkigt va?

Glittery decorations in the small hall corner. Oh dear, someone might think, but it is rather oh DEER because there is a difference between Christmas and winter decorations, at least in my home.

Glittrigt pynt i hallhörnan. Alla kanske inte tycker att detta är en ren fröjd för ögat men det är minsann en “renfröjd” – och det är skillnad på julpynt och vinterpynt, åtminstone i mitt hem.

Let there be cosy light(ing)!

Mysbelysning var det här!

Well of course I finally found battery-powered candles for the candelabra AFTER Christmas – but better late than never!

Sådär lagom efter jul hittade jag äntligen lämpliga batteridrivna ljus till kandelabern. Nåja, bättre sent än aldrig!


That was all the interior pictures I had to share with you this time. I have been quite pleased with this wintry style and I really like the soothing colour palette. Although it is only a small rental apartment, I am not totally finished with the furnishing yet. To be honest, I am dreaming of a bigger flat (or even better, a cottage) – not very much bigger – but with enough room for a small studio and more storage space, since I currently have all my craft equipment stored away at my parents’ place in Jakobstad. Nevertheless, enough about that and back to this apartment: I have not decided on whether to throw out the TV or not, but in any case I would like to squeeze in a small sofa. At the top of my list is, of course, a kitty cat so that I would have some company and joy in life. However, as it stands, I am not even sure if I can afford to stay here for very much longer; consequently, I had better not buy stuff that I might have to get rid of later on in the worst-case scenario…Oh well, at least I shall put up some new curtains and do some re-decorating now when spring is around the corner soon, albeit the future does not look very bright.

Det var allt vad jag hade att bjuda på i inredningsväg för den här gången. Jag har varit rätt så nöjd med den här vintriga stilen och jag gillar verkligen den dämpade färgskalan. Även om detta är en liten hyresbostad är inredningen inte helt komplett än vad beträffar möblemanget. Ärligt talat drömmer jag om en större lägenhet (eller, ännu bättre, en stuga) – inte så mycket större – men tillräckligt stor för att rymma en slags ateljé eller ett hobbyrum samt mer förvaring, eftersom jag i nuläget har alla mina större pysselgrejer undanstuvade hos föräldrarna i Jakobstad. Men nog om det och tillbaka till den här lägenheten: Jag har inte bestämt mig för huruvida jag ska kasta ut tv:n eller inte och oavsett skulle jag vilja få inklämt en soffa. Högst upp på önskelistan står förstås en kissekatt som sällskap och glädje i livet. Dock som läget är nu är jag inte säker på om jag ens kan bo kvar här så mycket länge till, följaktligen gör jag bäst i att inte skaffa saker som jag eventuellt måste göra mig av med senare i värsta fall…Nåväl, åtminstone ska jag hänga upp nya gardiner samt pynta och piffa om lite nu när våren är här snart, trots att framtiden inte ser så ljus ut.