Juggle The Struggle

The bittersweet everyday life of a PhD student: No matter university strike or winter holiday, that thesis is not going to write itself at the home office. In other words, you had better be working (unless you are a professor, lecturer or other ’important’ employee who can actually go on strike), because the only one who will suffer is you yourself if you do not produce text and research results.

Some days I wonder why the heck I got myself into this project or rather why I stupidly studied law in the first place. I mean, there are not many fields of law that I find interesting and the traditional lawyer profession is really not my thing anyway, since I am an extremely introverted HSP (highly sensitive person) (albeit I sometimes chatter like a magpie) and I need ’creative space’, not strict rules and clauses, although I hate disorganised structures (that is why I love editing texts, to bring order out of grammatical and unaesthetic chaos, more or less). Now, that might seem to not make any sense, but you see, I want to be able to think outside the box and create my own models and theories, not just be put into a ready-made construction (i.e. a cage). 

Oh well, at least the sun is shining today. However, because of the Siberian wind the weather is a bit too cold to take advantage of the flexible working hours and go skiing on the ice at the bay nearby like I did last week; thus, I think my daily walk will have to do in order to boost my energy before I continue to juggle legal facts and creative writing.


Doktorandens bitterljuva vardag: Det må vara universitetsstrejk och sportlov, den där avhandlingen kommer ändå inte att skriva sig själv på hemmakontoret, m.a.o. är det bäst att knoga på (dvs. om man inte är professor, föreläsare eller någon annan “viktig” anställd som faktiskt kan strejka på riktigt), för man gör bara sig själv en björntjänst genom att sitta och rulla tummarna i stället för att producera text och forskningsresultat.

Vissa dagar undrar jag varför tusan jag gav mig in på det här projektet eller snarare varför jag dumt nog studerade juridik över huvud taget. Jag menar, det är inte många rättsområden som intresserar mig och det traditionella juristyrket är verkligen inte min grej, eftersom jag är en extremt introvert och högkänslig person (fastän jag ibland mal på som värsta pratkvarnen) samt har behov av utrymme för kreativitet, inte vara låst av strikta regler och paragrafer, även om jag avskyr oorganiserade strukturer (därför älskar jag att redigera texter och skapa ordning i ett mer eller mindre grammatiskt och oestetiskt kaos). Nu låter detta säkert helt ologiskt, men ni förstår,  jag vill ha möjlighet att tänka utanför ramarna och skapa mina egna modeller och teorier, i stället för att tvingas in i en färdiggjord konstruktion (dvs. en bur).

Nåväl, åtminstone skiner solen i dag. På grund av de sibiriska vindarna är vädret dock aningen för kallt för att utnyttja den flexibla arbetstiden och ta en skidtur ute på isen här vid havssundet runt husknuten, vilket jag gjorde förra veckan eftersom jag faktiskt har fått med mig skidorna från Jeppis till Vasa. Alltså får det duga med den dagliga promenaden för att höja energinivån innan jag fortsätter balansera rättsliga fakta och kreativt skrivande.

 

Sun Glow On Ice Floe

Hello there! It is Thursday and here is a throwback to a biting cold winter day a few weeks ago. Blue sky with some sea mist at the horizon, golden sunshine and glistening white snow – perfect weather conditions for photography! 

I know I have said it before, but it is all about capturing the magic light and finding a good angle – and I do not mind standing with snow up to my knees or lying in an uncomfortable position on the rocks (or maybe it was an ice floe) as long as I get that picture I have pictured myself; but then again I am dressed like I was going on a polar expedition, in other words, not the most fashionable outfit perhaps. Oh well, Fäboda is not exactly the glaciers of Greenland, the volcanic landscape of Iceland or the Norwegian archipelago of Svalbard, places I would like to visit, but for the time being I am stuck here. However, this sight is not so bad either, right?


Hallå där! Denna torsdag tänkte jag bjuda på en tillbakablick på en smällkall vinterdag för några veckor sedan. Blå himmel med lite havsdis längre ut vid horisonten, gyllene solsken och gnistrande vit snö – perfekta väderförhållanden för fotografering! 

Jag vet att jag har sagt det förut, men det handlar om att fånga det magiska ljuset och att hitta en bra vinkel – om det så innebär att jag står med snö upp till knäna eller ligger i en obekväm ställning på klipporna (eller månne det var ett isflak), bara jag får knäppt den där bilden jag ser för mitt (inre) öga. Därför är jag också klädd som om jag skulle fara iväg på en polarexpedition, m.a.o. inte så värst fashionabelt kanske. Nåväl, nu kan Fäboda inte direkt liknas vid de grönländska glaciärerna, det isländska vulkanlandskapet eller den norska ögruppen Svalbard, ställen dit jag drömmer om att resa, men i nuläget är jag fast(frusen) här. Dock är denna vy inte fy skam heller, eller hur?