‘The Screw Crew’

Hi everyone! I am now officially back in business as the new academic and study year at the Faculty of Law of the University of Helsinki started yesterday. Not that it really matters for my part since I have flexible working hours and I am fully occupied with research and other fun (as in meaningful) things nowadays (i.e. no overwhelming administrative burden on my shoulders this year). However, this week’s schedule is going to look somewhat different, so from dress(ed) to impress…

Hej allihopa! Jag är nu officiellt tillbaka på jobbet i och med att det nya akademiska läsåret/studieåret inleddes vid Helsingfors universitets juridiska fakultet i går. I och för sig har det inte så stor betydelse för min del eftersom jag har flexibla arbetstider och är fullt sysselsatt med forskning och andra trevliga (i betydelsen meningsfulla) sysslor numera (dvs. ingen överväldigande administrativ börda på mina axlar detta läsår). Dock kommer agendan för denna vecka att se lite annorlunda ut, så från elegans…

…to looking like a mess – and that goes for both me and my flat because there are clothes, shoes and accessories everywhere until my recently bought wardrobe is assembled. Soon I will be able to say goodbye to the vagabond lifestyle of having most of my garments stuffed in suitcases. Now that was about time, but you see, being picky and not have an unlimited budget to spend on furniture is not an easy equation to solve.

I do know my limitations, though, at least regarding two-metre long and very heavy furniture parts, thus Dad does the actual assembling and I do the thinking (i.e. study the manual, find the right gadgets and instruct Dad on the work). That is how we usually do things in my family since organising is my middle name (and the last time when Dad got a ‘splendid idea’, it resulted in a pair of hinges wrongly reversed; consequently, to leave the thinking to him would be a true touch-and-go situation, haha). As a matter of fact, we are getting quite skilled at this furniture assembly stuff; we have already assembled a bookcase/vitrine for the living room/home office in my flat.

…till dekadans – och det gäller både tösabit och bostad för just nu ligger det kläder, skor och accessoarer överallt tills mitt nyköpta klädskåp är hopmonterat. Snart kan jag säga adjö till vagabondlivsstilen med att ha de flesta klädesplagg jag äger nerstuvade i kappsäckar. Det var minsann på tiden, men ni förstår, att vara kräsen och inte ha en obegränsad budget att spendera på möblemang är inte en lätt ekvation att lösa.

Jag är dock medveten om mina begränsningar, åtminstone när det gäller två meter långa och mycket tunga möbeldelar, så farsan får sköta den egentliga monteringen medan jag sköter det intellektuella (dvs. studera manualen, hitta rätt mojänger och instruera pappa i arbetet). Det är så arbetsfördelningen ser ut för det mesta i min familj eftersom organisation är min specialitet (och sist farsgubben fick en snilleblixt slutade det med ett par felaktigt spegelvända gångjärn; följaktligen vore det synnerligen riskabelt att överlåta tankearbetet åt honom, haha). Faktum är att vi börjar bli riktigt skickliga på det här med möbelmontering för vi har rätt nyligen monterat ihop ett bok-/vitrinskåp till vardagsrummet/hemmakontoret i min bostad.

The result will hopefully look like this: a bright white (of course) wardrobe with a mirror (you cannot have too many of those if you ask me) and solid handles – no sliding doors, I hate that sort of devilry because I always manage to ruin my manicure.

Resultatet kommer förhoppningsvis att se ut såhär: ett kritvitt (förstås) klädskåp med en spegel (man kan inte ha för många sådana om ni frågar mig) samt rejäla handtag – inga skjutdörrar, jag avskyr sådant djävulskap för jag lyckas alltid förstöra manikyren.


Oh well, enough of this twaddle, I think I will simply show you the result in a later post dedicated to autumn home décor. Speaking about assembling, before I finish this post I should mention that I have updated the front page as well as the Gallery. Regarding the front page, I thought it needed to be more mobile device reader-friendly, and so I made it look simple yet characteristic of me. The design of the website is an on-going process of course, but it will do for now.

So long folks!

 

Nåväl, nu räcker det med dravlet, jag tror det är lika bra att jag visar er resultatet i ett senare inlägg ägnat åt höstinredning. Apropå montering, innan jag avslutar detta inlägg ska jag dock nämna att jag har uppdaterat ingångssidan samt Galleriet. I fråga om ingångssidan tyckte jag att den behövde bli mer läsarvänlig för mobila enheter, alltså gjorde jag den enkel men ändå karaktäristisk för mig. Webbsidans design är givetvis en fortgående process, men det får duga tillsvidare.

Ha det bra gott folk!

 

Leave a comment