Don’t Neglect, Just Reflect

Hi hey Flashback (or perhaps I should say ‘Splashback’ with regard to the rain outside) Friday! These are probably (and hopefully) the last wintry pictures from this season. I really do like winter with dancing snow, glistening rime, crispy air and pastel coloured frosty landscapes in dusky light, but I could do just fine without this slushy weather that we have today (and most of the time for that matter). Indeed, this winter has been dark and difficult in more than one sense, but in the end when I eventually get perspective on things, I might have learned something important about myself and life in general. Anyway, at this point, I am more than ready to welcome spring with open arms.

Have a nice weekend!

 


Hej hallå fredag! Här ovan blänker (eller borde jag kanske säga stänker med syfte på regnet utomhus) de troligtvis (och förhoppningsvis) sista vinterbilderna för denna säsong. Nu gillar jag faktiskt vintern med singlande snö, glittrande rimfrost, krispig luft och pastellfärgade frostiga landskap i dunkelt sken, men det här evinnerliga slaskvädret som råder utomhus för stunden skulle jag bra gärna slippa. Denna vinter har verkligen varit mörk och mödosam i flera bemärkelser, men i slutändan när jag har fått perspektiv på saker och ting kan jag ha lärt mig något viktigt om mig själv och livet i allmänhet. Hur som helst är jag nu mer än redo att välkomna våren med öppen famn.

Trevligt veckoslut!

 

There Sat A Cat

I went for a walk on a gloomy day in order to take my mind off things for a while. When I trotted around I suddenly spotted something at the edge of my visual field. There sat a cat, black as coal with golden topaz eyes, gazing back at me. Luckily, I am not superstitious, although I take it as a sign. I choose to believe that my very much beloved cat, who is no longer with us, sent me his love from the other side. That is a comforting thought now that there is no furry little fellow to keep me company at home. Perhaps in the next life…Oh well, time to get back to and on with the present one.


Jag tog en promenad en dyster dag för att få tankarna att kretsa i andra banor. När jag traskade omkring upptäckte jag plötsligt något i utkanten av synfältet. Där satt en katt, kolsvart med gyllene topaser till ögon som blickade tillbaka på mig. Lyckligtvis är jag inte vidskeplig, fast jag ser det som ett tecken. Jag väljer att tro att min älskade katt, som inte längre är i livet, sände en hälsning från andra sidan. Det är en tröstande tanke nu när jag inte har någon lurvig liten filur som sällskap hemma. Kanske i nästa liv…Nåja, dags att återgå till och streta vidare i livet här och nu.

 

Kick Sleigh At Sea Bay

Here we go, another ‘Throwback Thursday’-post with photos from last Saturday when Dad and I went on a day trip to Mässkär. This time we opted for kick sleigh riding instead of skiing since there were no decent ski tracks on the rather rough ice. The weather was not exactly ideal with cloudy grey sky and cold wind; nevertheless, it was literally kickass exercise in the fresh sea air!

Apart from the marine atmosphere with picturesque summer cottages and boathouses, the things really worth seeing on the island of Mässkär are the beacon and the ancient pilot station established in 1856. I did not get any good shots of them though, since it was still winter holiday season, hence there were people and snowmobiles all over the place, which did not quite fit in the picture, if you see what I mean. However, it was a great excursion!


Här kommer ett inlägg i “Throwback Thursday”-anda med foton från i lördags när pappa och jag for på en dagsutflykt till Mässkär. Denna gång föll valet på sparkstötting i stället för skidor eftersom det inte fanns något vidare skidspår på den rätt så knaggliga isen. Vädret var inte direkt idealt med gråmulen himmel och kall vind, men oavsett fick vi en god portion motion ute i den friska havsluften!

Förutom den marina atmosfären med pittoreska sommarstugor och sjöbodar består de verkliga sevärdheterna på ön av en fyrbåk och en urgammal lotsstation från år 1856. Jag fick dock inte knäppt några bättre foton av dem än dessa ovan eftersom det var högsäsong med sportlov och således folk och snöskotrar överallt, vilket inte riktigt passade in i bilden, om ni förstår vad jag menar. Hur som helst var det en lyckad utfärd!

Ski Glee


Hello Monday sunshine! Here above are pictures from another sunny day at a nature trail with ski tracks. The conditions were perfect for cross-country skiing and the snow-covered fairy forest was ever so enchanting. Winter at its best!

Have a great week!

 


Hallå solskensmåndag! Här ovan ser ni bilder från en annan solig dag i skidspåret längs en vandringsled. Föret var perfekt för längdskidåkning och den snöklädda sagoskogen var förtrollande som aldrig förr. Vintern när den är som bäst!

Ha en bra vecka!