Swoon Under The Moon

Well, at least the sunset was breathtaking when I got back to Vaasa yesterday. Absolutely beautiful sky with the different colour shades from plum violet to golden yellow.

Otherwise I must say that I am so done with January now. Let us hope for a “Fab Feb”!


Åtminstone möttes jag av en enastående solnedgång i går när jag var tillbaka i Vasa. Så vackert himlaspel med de olika färgtonerna från plommonlila till gyllengult.

I övrigt måste jag säga att jag är mer än färdig med januari nu. Låt oss hoppas på att februari blir en mer fabulös månad!

 

Celebration & Resignation

What a weekend, almost like Four Weddings and a Funeral, except from the fact that there were no weddings (well, at least not yet). Instead, we celebrated my beloved grandmother who turned 90 years old yesterday and she is still going strong, although her hearing is not good anymore, but her mind is sharp as a knife. I have always admired my grandmother, she is truly lovable and caring, as well as tough and independent. Life has not been easy for her, for example, when she was about my age, she became a widow with two small children (and she has never got remarried). If I had even the slightest bit of her strength in me, I would be grateful.

Moreover, we finally got to congratulate my two cousins and their better halves face to face; one has become a father for the first time (of such a cute “little mermaid”) and the other has got engaged (to a cutie pie as well). The family is getting bigger!

I myself have only become one year older but not any wiser and without having accomplished anything really. Oh well, I quote Scarlett O’Hara in Gone with the Wind: “I can’t think about that right now. If I do, I’ll go crazy. I’ll think about that tomorrow.” Too bad tomorrow is today…

After a weekend full of mixed feelings, it is now time to get back to the daily chores and the doctoral thesis that I am supposed to write, albeit the situation is getting more and more similar to the one of Cinderella’s ball gown (the Disney version). If I only had the chance to gather my thoughts and to stay focused, without being disturbed by loads of translation work (when I have finished one, they just send me three more like in a never-ending nightmare), or by people requesting me to check administrative data that I do not even have access to, then I would surely make some progress. Ah *sigh*, where is my Fairy Godmother with the wand when I need her? I could really use some “bibbidi-bobbidi-boo” magic here. Anyway, I have had it with this mock employment which I do not even get paid for properly, so the next person asking me to do additional work will get the reply: “Frankly, my dear, I don’t give a damn”, because I sincerely do not anymore. Life is too short for that.


Vilken helg alltså, nästan som Fyra bröllop och en begravning med skillnaden att det inte stod bröllop på agendan (inte än i alla fall), utan bl.a. firade vi kära farmor som fyllde 90 år i går. En riktig krutgumma, även om det är sämre med hörseln men skarp i sinnet är hon fortfarande! Jag har alltid beundrat farmor, hon är verkligen älskvärd och omtänksam, likaså härdad och självständig. Livet har inte varit lätt för henne, t.ex. blev hon änka med två små barn när hon var i min ålder (och hon har aldrig gift om sig). Om jag så bara hade en gnutta av hennes styrka i mig skulle jag vara glad.

Vidare kunde vi äntligen gratulera mina två kusiner och deras bättre hälfter ansikte mot ansikte; en har blivit far för första gången (till en så gullig “liten sjöjungfru”) och den andra har förlovat sig (med en riktigt gullig tjej likaså). Familjen utökas minsann!

Själv har jag endast blivit ett år äldre men inte det minsta klokare och utan att ha åstadkommit någonting egentligen. Nåväl, för att citera Scarlett O’Hara i Borta med vinden: “I can’t think about that right now. If I do, I’ll go crazy. I’ll think about that tomorrow.” Synd bara att i morgon är i dag…

Efter en helg full av blandade känslor är det nu dags att ta itu med vardagssysslorna och den där doktorsavhandlingen som det är meningen att jag ska skriva, fastän det projektet påminner mer och mer om det med Askungens balklänning (Disney-versionen). Om jag bara fick möjlighet att samla tankarna och bibehålla fokus utan att bli distraherad av högar med översättningsarbete (när jag är klar med ett skickar de tre till bara, som i en mardröm utan slut) eller av folk som vill att jag ska kolla upp administrativ information som jag inte ens har tillgång till, då skulle jag säkerligen göra framsteg. Åh *suck*, var är min goda fe med trollspöt i högsta hugg när jag behöver henne? Jag skulle verkligen ha behov av lite “bibbidi-bobbidi-boo”-magi i nuläget. Hur som helst har jag fått nog av det här låtsasforskarjobbet och lönen är rena skämtet för en person med juristexamen, så nästa person som ber mig utföra tilläggsarbete kommer att få ett svar i stil med: “Frankly, my dear, I don’t give a damn” för det kan ändå kvitta uppriktigt sagt. Livet är för kort för att slösas bort på meningslösheter.

       This is something I really like: greeting card making! Always with a personal touch and the recipient(s) in mind.                      

Have a nice week!

 

I See Ice Sea

Another Thursday, another throwback; here is the second part of the photo series from Fäboda a few weeks ago. The timing was perfect when the sun broke through the clouds and the sea mist, albeit not for long since another snowfall was on its way. Luckily, I was able to capture the moment or “freeze it” one could also say.

I absolutely love these frosty blue colours, not to mention the ice formed by the hands of Mother Nature – that is real “Frozen” magic! Most people prefer the seaside resort in summer, but I actually like it best in winter, at least when it comes to photography. In the winter season, the place is rapt in serenity that allows the mind to integrate all the impressions at a leisurely pace, which suits my introvert and HSP-ish personality perfectly, I guess. It seems like this feature is becoming more salient the older I get…

Have a(n) (n)ice day!

 


Så var det torsdag igen och dags för ytterligare en tillbakablick, närmare bestämt i form av den andra delen av fotoserien som jag knäppte i Fäboda för någon vecka sedan. Snacka om perfekt timing när molntäcket och havsdiset skingrades för solens strålar, även om det inte varade särskilt länge eftersom ett annat snöväder var i antågande. Lyckligtvis hann jag ändå fånga stunden eller “frysa den” kunde man också säga.

Jag fullkomligen älskar dessa frostiga blå färger och för att inte tala om isen som hade formats av Moder Jords händer – det kan man kalla äkta “Frost”-magi! De flesta föredrar Fäbodastränderna sommartid, men jag gillar dem bäst i vinterskrud, i alla fall när det gäller fotografering. Under vintersäsongen råder det ett lugn över stället, vilket gör det möjligt för sinnena att ta in alla intryck i en maklig takt, något som passar min introverta och HSP:iga personlighet perfekt, antar jag. Detta karaktärsdrag verkar dessutom bli mer framträdande ju äldre jag blir…

Ha en bra dag på alla sätt och (v)is!

 

When I Strayed Into A Glade

Long time no see, or rather no update. I know I am not that much of a blogger these days, but then again, it is just a hobby of mine and not what I actually do for a living. At present, writing blog posts and setting up a photo gallery are not my top-priority, as you can probably guess.

Anyway, today I give you a “Throwback Thursday” with the first pictures from a wonderful wintry day at Fäboda, Jakobstad. Crispy air and golden sunlight, winter at its best and I love it! I will show you the rest of the photo series later on; however, I do not want to rush things, I mean, life is stressful as it is already. That is why I like to let the creative process of photography take its time. It helps me to remind myself to take one step at a time until I (literally) get the whole picture – a strategy that works in other areas of life as well.

Have a good time and take care!

 


Det var minsann inte i går som jag uppdaterade bloggen, men det kan inte hjälpas, för detta är trots allt bara en hobby och inte mitt egentliga yrke. Att blogga och sätta ihop ett fotogalleri står inte högst upp på min prioritetslista för tillfället, vilket ni säkert kan ana.

Hur som helst, här ovan ser ni de första bilderna från en härlig vinterdag i Fäboda. Krispig luft och gyllene solsken, vintern när den är som bäst och jag älskar det! Resten av fotoserien visar jag senare, inga hastverk här således, jag menar, livet är stressigt som det är redan. Jag vill låta den kreativa processen i form av fotografering och allt vad det innebär ta den tid som behövs. Det hjälper mig att påminna mig själv om vikten av att ta ett steg i taget tills jag (bokstavligen) ser hela bilden framför mig – en strategi som fungerar också på andra områden i livet.

Ha det så bra och må så gott!

 

On A Stroll At Nightfall

Today, I give you a “Flashback Friday”-post with photos from a wintry walk in the Old Harbour hoods the other week. The conditions would have been perfect for riding a kicksled (“spark”), but unfortunately, I noticed that too late when I was all out and about. Well, next time!

This was indeed the calm before the storm swept in with rain, hail and finally, snow. However, “there is no bad weather, only bad clothing”, they say. These last few days it might have seemed like I was going on a polar expedition in my not so fancy looking outerwear – but hey – I like to stay warm and dry in the storm, and I do not have a car (which actually might be a good thing, though).

All in all, TGIF (although it is Friday the 13th) and when I eventually have finished the paper work related to today’s exams, I am going to snuggle up for sure, watching the snowfall from inside instead of having to plough through the snowdrifts.

Have a nice weekend!

 


I dag bjuder jag på en tillbakablick i form av bilder från en vinterpromenad i Gamla hamn härom veckan. Vinterföret hade varit perfekt för en tur med sparkstöttingen, men dessvärre upptäckte jag inte det förrän jag redan hade hunnit en bra bit på vägen. Nåja, nästa gång!

Detta var verkligen lugnet före stormen som senare drog in över landet med regn, hagel och slutligen snö. Fast det sägs ju att “det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder”. De senaste dagarna må det ha verkat som om jag var utrustad för en polarexpedition i mina inte så fashionabla ytterkläder (vi snackar täckbyxor och jacka med gigantisk huva m.m.), men jag föredrar att hålla mig varm och torr i stormen, och någon bil äger jag inte (vilket faktiskt kan vara lika så bra när allt kommer omkring).

Allt som allt, det är fredag (även om det är fredagen den trettonde) och när pappersarbetet med dagens tentamina är utfört ska här mysas så det står härliga till, medan jag betraktar snöfallet genom fönstret i stället för att ploga mig igenom snödrivorna.

Trevligt veckoslut!